Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Pomoc medyczna uchodźcom z Ukrainy jako praktyki studenckie

Pomoc medyczna uchodźcom z Ukrainy jako praktyki studenckie fotolia.pl

W ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego do etapu opiniowania wpłynęła nowelizacja rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego. Przewiduje ona możliwość zaliczenia na poczet praktyk studenckich pomocy medycznej obywatelom Ukrainy w różnego rodzaju placówkach zdrowotnych, fundacjach, czy stowarzyszeniach.

Celem projektowanego rozporządzenia jest uelastycznienie wymagań dotyczących odbywania i zaliczania w roku akademickim 2021/2022 zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych na studiach przygotowujących do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty lub ratownika medycznego. Potrzeba wprowadzenia rozwiązań w tym zakresie została podniesiona przez środowisko akademickie w kontekście zaistnienia szczególnych okoliczności związanych z wystąpieniem konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy i napływem obywateli tego państwa do Polski oraz związaną z tym potrzebą udzielenia wsparcia podmiotom zapewniającym pomoc tym osobom.

Proponowane rozwiązanie umożliwi zaliczenie praktyk studentom poprzez świadczenie pomocy medycznej dla obywateli Ukrainy w bieżącym roku akademickim. Uczelnia będzie mogła zaliczyć studentowi przedmiotowe zajęcia, uwzględniając informacje o liczbie godzin i charakterze wykonywanych przez niego czynności, zawarte w zaświadczeniu wydanym przez podmiot, w realizacji zadań którego student uczestniczył.

Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Pt., 8 Lp. 2022 0 Komentarzy
Gabriela Trocka
Redaktor Gabriela Trocka