Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

UOKIK: Co trzeci kosmetyk jest nieprawidłowo oznakowany

UOKIK: Co trzeci kosmetyk jest nieprawidłowo oznakowany fotolia.pl

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeprowadził prawie 300 kontroli, ponad 1800 produktów kosmetycznych, m.in. szamponów, kremów, żeli antybakteryjnych i mydeł. Nieprawidłowości wykryto w co trzecim sklepie i w prawie co trzecim kosmetyku.

Inspektorzy dokonując oceny kosmetyków wytypowanych z oferty kontrolowanych przedsiębiorców, zakwestionowali 356 partii w tym 257 partii posiadało oznakowanie niezgodne z wymaganiami. Te same wyroby kwestionowane były z kilku powodów, w tym z uwagi na brak lub nieprawidłowe podanie informacji dotyczących: funkcji produktu 126 partii, wykazu składników 121 partii, daty minimalnej trwałości 85 partii, danych osoby odpowiedzialnej 84 partie, numeru partii – 67 partii, szczególnych środków ostrożności 43 partie, kraju pochodzenia 17 partii, oznakowania nazwą i adresem paczkującego 16 partii czy ilości nominalnej 10 partii. Ponadto 123 partie zakwestionowano z uwagi na brak oznakowania w języku polskim.

Inspektorzy Inspekcji Handlowej sprawdzili również, czy przedsiębiorcy udostępniają na rynku produkty kosmetyczne po upływie daty minimalnej trwałości, stwierdzając 38 partii tj. 2,1 proc., przeterminowanych kosmetyków.

Kontrolą objęto również 435 partii produktów antybakteryjnych (np. żele antybakteryjne, spraye do rąk o właściwościach antybakteryjnych, emulsje do dezynfekcji rąk) udostępnianych, jako kosmetyki „covidowe”. W toku prowadzonych działań inspektorzy wnieśli zastrzeżenia do 150 partii produktów, które z uwagi na skład i oznakowanie, które nie spełniały definicji produktu kosmetycznego.

Inspektorzy sprawdzali, czy przedsiębiorcy nie stosują określeń, nazw, znaków towarowych, obrazów, symboli i innych znaków, które np.: są wymagane przepisami prawa, a więc ich przytaczanie jest zbędne, wskazują na szczególne cechy produktu, które mogą świadczyć o innych właściwościach produktu, są niejasne i nieprecyzyjne, mogą kształtować mylne wyobrażenie u konsumenta, co do działania produktu, sugerują działanie lecznicze lub biobójcze, dyskryminują wyroby innych producentów o podobnym działaniu. W niniejszym zakresie sprawdzono 1485 partii produktów wnosząc zastrzeżenia do 80 z nich tj. 5,4 proc. W związku z powyższym zostały skierowane pisma do przedsiębiorców w celu uzyskania potwierdzenia prawdziwości zawartych na opakowaniu oświadczeń.

Wszystkie stwierdzone nieprawidłowości dały podstawę do wydania 87 decyzji, w tym 65 decyzji nakładających administracyjną karę pieniężną na podstawie przepisów ustawy o produktach kosmetycznych w łącznej kwocie 64 300 zł, natomiast w 11 przypadkach na podstawie art. 189f Kpa odstąpiono od wymierzenia kary stwierdzając znikomość naruszenia prawa.

Z całością raportu można zapoznać się tutaj.

Wt., 7 Czrw. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek