Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną

Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną fotolia.pl

Od 9 do 17 grudnia br. będzie można składać wnioski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Poddziałania 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnieni są następujący Wnioskodawcy:

  • jednostki samorządu terytorialnego (JST),
  • związki, stowarzyszenia i porozumienia JST,
  • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
  • podmioty lecznicze świadczące usługi w publicznym i niepublicznym systemie ochrony zdrowia na podstawie kontraktu z NFZ - z wyłączeniem szpitali oraz podmiotów, które będą kwalifikowały się do otrzymania wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
  • organizacje pozarządowe, nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia i fundacje.

W ramach konkursu będzie można uzyskać dofinansowanie na inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, podmiotów świadczących usługi w zakresie opieki geriatrycznej, długoterminowej, paliatywnej i hospicyjnej, polegające na:

  • zakupie wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego (wyposażenie obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia w wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny),
  • pracach remontowo-budowlanych,
  • rozbudowie i/lub przebudowie obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia (część projektu infrastrukturalnego może stanowić termomodernizacja – do 30% całkowitych kosztów projektu),
  • inwestycje w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (e-usług) polegające na zakupie oprogramowania i sprzętu komputerowego – tylko jako element ww. typu projektu polegającego na zakupie wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego i/lub rozbudowie i/lub przebudowie obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia,
  • zakupie wyposażenia niezbędnego do osiągniecia celu głównego i prawidłowej realizacji zadania – tylko jako element projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 2 200 000,00 PLN.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 99% całkowitych kwalifikowanych kosztów (w przypadku projektów nie generujących dochodu) ze środków EFRR.

Źródło: Serwis RP Województwa Lubuskiego

Czw., 18 Lst. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Ewelina Kocemba