Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Rząd pozytywnie o poświadczaniu odbytych przez dzieci szczepień

Rząd pozytywnie o poświadczaniu odbytych przez dzieci szczepień fotolia.pl

15 września br. podczas posiedzenia Komisji Zdrowia odbyło się pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 920).

Projekt dotyczy wprowadzenia obowiązku przedstawienia przez rodzica - ubiegającego się o objęcie dziecka opieką w żłobku lub klubie dziecięcym albo przez dziennego opiekuna - informacji (w formie oświadczenia lub zaświadczenia), czy dziecko posiada wymagane szczepienia lub przeciwskazania do odbycia szczepień zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych. Taka informacja będzie też wymagana (jako dodatkowe kryterium, w przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na obszarze danej gminy) przy rekrutacji do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego.

Jak wyjaśnił senator Bogdan Zdrojewski bez wątpienia od pewnego czasu mamy poszerzającą się grupę rodziców, którzy unikają obligatoryjnych szczepień najmłodszych dzieci. Ten proces narasta a nie ma żadnych mechanizmów czy też możliwości skutecznego przeciwdziałania temu procesowi. Z tego powodu - jak zauważył senator - powstał projekt, na początku obywatelski, a potem senacki, aby dać możliwość przynajmniej kontroli tego procesu wraz z możliwością ewentualnych korekt w tych zachowaniach.

Przewodniczący Komisji Zdrowia poseł Tomasz Latos w imieniu całej Komisji podziękował senatorom za tą ważną inicjatywę i oddał głos przedstawicielom Rządu. 

W posiedzeniu uczestniczyli: sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki – Tomasz Rzymkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia – Anna Goławska, oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej – Barbara Socha. Ministrowie przywołali pozytywne stanowisko Rządu w sprawie przedmiotowego projektu. Wskazali jednak na konieczność powiązania go z systemami informatycznymi czy doprecyzowanie i dostosowanie stosowanych pojęć. Zadeklarowali także gotowość uczestniczenia w dalszych pracach.

Z pełną treścią stanowiska Rządu można zapoznać się tutaj: orka.sejm.gov.pl.

Po zakończeniu pierwszego czytania Komisja powołała podkomisję nadzwyczajną, do której skierowała przedmiotowy projekt. 

Źródło: www.sejm.gov.pl 

Śr., 22 Wrz. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka