Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

„Powiat obwarzankowy” a dyżury nocne aptek ogólnodostępnych

„Powiat obwarzankowy” a dyżury nocne aptek ogólnodostępnych fot.pixabay

Czy powiat mający siedzibę w sąsiadującym mieście na prawach powiatu musi finansować dyżury nocne aptek ogólnodostępnych? Wyjaśnień w tym zakresie udzieliła lubelska RIO.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 Prawa farmaceutycznego (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2024 r.), rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych znajdujących się na terenie powiatu jest dostosowany do potrzeb ludności tego powiatu i pozwala na realizację przez te apteki zadań określonych w art. 87 ust. 2, w szczególności przez pełnienie dyżurów w dzień wolny od pracy oraz dyżurów w porze nocnej, z wyłączeniem powiatu mającego swoją siedzibę w sąsiadującym mieście na prawach powiatu.

Oznacza to, że powiaty mające siedzibę w sąsiadującym mieście na prawach powiatu (tzw. „powiaty obwarzankowe”) są wyłączone z ww. regulacji. RIO stoi na stanowisku, że kolejne ustępy artykułu 94 Prawa farmaceutycznego (Pf) również nie mają zastosowania do powiatów ziemskich mających siedziby w miastach na prawach powiatu. W konsekwencji podmioty prowadzące apteki ogólnodostępne na terenie „powiatu obwarzankowego” zostały również wyłączone z obowiązku, o którym mowa w art. 94 ust. 2 Pf, czyli przesyłania do zarządu powiatu rozkładów godzin pracy tych aptek.

RIO wskazuje, że powiat formalnie nie będzie dysponował informacjami o czasie pracy aptek działających na ich terenie, co w rezultacie oznacza, że powiat nie ma podstaw do analizy czy rozkłady czasu pracy gwarantują zaspokojenie potrzeb ludności w zakresie dostępu do aptek.

W konkluzji Izba oceniła, że przepisy Prawa farmaceutycznego nie dopuszczają możliwości finansowania ze środków własnych, przez powiat mający swoją siedzibę w sąsiadującym mieście na prawach powiatu, dyżuru aptek na podstawie art. 94 ust. 9 i 13 tej ustawy.

Wyjaśnienie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z 13.02.2024 r., znak: RIO.V.070.2.2024

Źródło: lublin.rio.gov.pl 

Sob., 20 Kw. 2024 0 Komentarzy
Przemysław Matysiak
Redaktor Przemysław Matysiak