Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wrześniowe posiedzenie Zespołu Zdrowia

Wrześniowe posiedzenie Zespołu Zdrowia fotolia.pl

13 września br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST. Podczas posiedzenia omówiono sprawy różne i klika projektów ustaw oraz rozporządzeń.

Posiedzenie rozpoczęło się od omówienia kwestii teleporady, następnie dyskusja toczyła się na temat konkursów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach zespołów ratownictwa medycznego. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez MZ powołano zespół ds. opracowania zmian. Wskazano, że zmianie ma ulec wycena kosztów tzn. od 1 października 2021 r., dla karetek podstawowych do kwoty 4 187 zł, dla karetek specjalistycznych 5 583 zł.

Kolejno na wniosek ZPP przedstawiona została informacja na temat prac nad projektami wojewódzkich planów transformacji. Jakość tych projektów jest dramatycznie niska, w związku z czym postanowiono zwołać następne spotkanie, dedykowane temu tematowi.

Ostatnim punktem spraw różnych był wniosek ZPP o przedstawienie informacji na temat zwiększonej wyceny świadczeń w szpitalnictwie (w zakresie szpitali pediatrycznych i oddziałów pediatrycznych) –  zapowiadana zwiększona wycena świadczeń nie obejmie szpitali i oddziałów pediatrycznych, które nie będą już rozliczane w formie ryczałtu a poprzez zapłaty na wykonane świadczenie.

W kolejnej części omówiono następujące projekty. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia dokumentu Strategia Demograficzna 2040, który uzyskał opinię pozytywną. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, który również uzyskał opinię pozytywną.

Projekt Sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r, który również otrzymał opinię pozytywną. Ostatnim procedowanym projektem był projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, który ostatecznie opiniowany będzie w trybie obiegowym.

Niedz., 19 Wrz. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek