Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Program profilaktyki raka jelita grubego

Program profilaktyki raka jelita grubego fotolia.pl

Od 30 czerwca do 12 lipca br. potrwa nabór wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania X.3.3 Działania uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w Regulaminie konkursu, w szczególności::

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty,
 • podmioty wykonujące działalność leczniczą wskazane w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 • instytucje naukowe,
 • jednostki badawczo-rozwojowe,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty ekonomii społecznej,

legitymujące się doświadczeniem w świadczeniu usług stanowiących zakres projektu.

W ramach konkursu możliwy jest do realizacji projekt obejmujący działania wspierające i uzupełniające Program profilaktyki raka jelita grubego, w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne.

Projekty mogą obejmować w szczególności następujące działania:

 1. Usługi zdrowotne: badania kolonoskopowe, sedacja (znieczulenie) – koszty rozliczane będą stawkami jednostkowymi. Badania kolonoskopowe będą realizowane wyłącznie w systemie oportunistycznym. 
 2. Zapewnianie dojazdu niezbędnego do realizacji badania dla danej osoby z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania badania i z powrotem;
 3. Zapewnienie opieki nad osobą wymagającą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, którą opiekuje się osoba objęta wsparciem w ramach projektu, w czasie korzystania ze wsparcia;
 4. Zapewnienie opieki osoby trzeciej nad osobą, która poddała się badaniu kolonoskopowemu ze znieczuleniem (po przeprowadzeniu tego badania);
 5. Działania informacyjno-edukacyjne, świadomościowe oraz dotyczące edukacji prozdrowotnej o charakterze lokalnym polegające na zachęcaniu osób do badań profilaktycznych (nie mogą stanowić jedynego działania w ramach projektu). Działania edukacyjne mogą być również kierowane do kadr POZ (tj. lekarzy POZ oraz osób współpracujących z placówką POZ lub osób pracujących na rzecz placówki POZ) lub kadr placówki medycyny pracy. Tego typu działania nie mogą stanowić jedynego działania w ramach projektu. Prowadzenie działań z zakresu edukacji prozdrowotnej możliwe będzie wyłącznie przez osoby z wykształceniem lekarskim lub pielęgniarskim lub przez absolwentów kierunku zdrowie publiczne. Wymóg ten nie dotyczy działań świadomościowych, informacyjno-edukacyjnych, które nie obejmują udzielania porad zdrowotnych oraz nie stanowią edukacji zdrowotnej, a jedynie służą przekazaniu informacji o programie zdrowotnym i udzieleniu odpowiedzi na podstawowe pytania z nim związane.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu projekty realizowane w ramach Poddziałania X.3.3 muszą być skierowane bezpośrednio do mieszkańców województwa łódzkiego, w wieku aktywności zawodowej, w szczególności osób powyżej 50 roku życia, kwalifikujących się do objęcia programami profilaktycznymi.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi: 292 412 EUR co stanowi 1 341 000 PLN.

Więcej informacji tutaj.

Źródło: Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Czw., 10 Czrw. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Ewelina Kocemba