Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Skarga na uchwałę ws. zatrudnienia dyrektora SPZOZ - interes prawny

Skarga na uchwałę ws. zatrudnienia dyrektora SPZOZ - interes prawny fotolia.pl

Postanowieniem z dnia 12 lutego 2021 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu (III SA/Po 910/20) rozstrzygał skargę na uchwałę Zarządu Powiatu w przedmiocie zatrudnienia i ustalenia wynagrodzenia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Skarżącym w powołanej sprawie był kandydat, którego oferta została odrzucona z powodu niespełnienia wymagań formalnych i którego poinformowano o niedopuszczeniu do dalszego etapu konkursu. Pomimo złożenia przez skarżącego wniosku o przywrócenie do dalszego etapu postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora SPZOZ, komisja konkursowa po zapoznaniu się ze złożonymi przez skarżącego wówczas pismami, podjęła decyzję o podtrzymaniu swojego stanowiska w zakresie niezakwalifikowania kandydata do dalszego etapu postępowania konkursowego.

Sprawa znalazła więc swój finał w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym. Jak wskazał Sąd wywiedziona w niniejszej sprawie skarga dotyczyła uchwały Zarządu Powiatu w przedmiocie zatrudnienia i ustalenia wynagrodzenia dyrektora SPOZ. Z akt sprawy wynika, że komisja konkursowa na powyższe stanowisko wyłoniła innego niż skarżący kandydata. W następstwie powyższego podjęła uchwałę o zatrudnieniu wybranego kandydata i ustaleniu jego wynagrodzenia.

W ocenie Sądu skarżący w powołanej sprawie nie miał interesu prawnego aby skarżyć niniejszą uchwałę gdyż skutki zaskarżonej uchwały dotyczą wyłącznie osoby wybranej na stanowisko dyrektora. Zatem to ona mogłaby ewentualnie kwestionować powyższą uchwałę gdyż jej treść wyznacza jej sytuację prawną. 

Powyższe stanowisko potwierdza m.in. pogląd zaprezentowany przez NSA w postanowieniu z 12 lutego 2019 r. sygn. II OSK 3848/18.

Sąd przypomniał też, że stroną w postępowaniu toczącym się na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym może być jedynie podmiot, którego interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone. W doktrynie i orzecznictwie eksponuje się przede wszystkim bezpośredniość, konkretność i realny charakter interesu prawnego strony kształtowanego aktem stosowania prawa materialnego. Interes prawny wymieniony w przytoczonym przepisie polega na istnieniu powiązania między sytuacją prawną podmiotu i określoną normą prawną. Powyższy związek powinien mieć charakter aktualny, realny i indywidualny.

Z powyższych względów skarga została przez WSA uznana za niedopuszczalną i podlegała odrzuceniu. 

Źródło: NSA postanowienie prawomocne

Śr., 21 Kw. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka