Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Apteczne punkty szczepień wprowadzone poprawką poselską

Apteczne punkty szczepień wprowadzone poprawką poselską fot. canva

14 kwietnia br. odbyło się drugie czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Projekt zasadniczo, w wersji pierwotnej dotyczył zwiększenia limitu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej poprzez zapewnienie dodatkowych środków finansowych z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli, którzy mogliby prowadzić dodatkowe zajęcia wspomagające w celu uzupełnienia braków w opanowaniu przez uczniów wymagań ustalonych w podstawie programowej. Temat opisywaliśmy tutaj: (link do artykułu - Zajęcia wspomagające dla uczniów - projekt ustawy po I czytaniu - 59434)

W toku prac legislacyjnych projekt jednak ewoluował. 

Podczas pracy w komisjach po I czytaniu przyjęto następujące poprawki:

  • wprowadzono zapisy dotyczące uprawnień związanych z emeryturami górniczymi. Zgodnie z nimi dni przepracowane przez oddelegowanych ratowników górniczych i sanitariuszy w szpitalach, gdzie leczeni są chorzy na COVID-19, będą traktowane przy ustalaniu praw do górniczej emerytury tak samo, jak dniówki przepracowane na dole kopalni.
  • wprowadzono zapisy dotyczące przedłużenia wydawania dokumentów publicznych kategorii pierwszej, drugiej i trzeciej, które nie spełniają minimalnych wymogów.

Natomiast poprawka dotycząca tytułowej kwestii została wniesiona podczas pracy w Komisjach po II czytaniu projektu ustawy i została przez Komisje przyjęta. Zakłada ona, że w projekcie ustawy - Prawo farmaceutyczne dodano przepis w myśl którego w aptekach ogólnodostępnych, spełniających wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 97 ust. 5 i art. 98 ust. 5, mogą być przeprowadzane szczepienia ochronne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Dodatkowo przyjęto poprawki polegające na rozszerzeniu art. 21d oraz art. 21f ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, które dotyczą szczepień ochronnych przeciw COVID-19.

Nowelizacja w tym zakresie polega na dodaniu zapisów, regulujących że:

  • skierowanie przechowuje się w systemie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. Dostęp do tego skierowania przysługuje usługodawcy w rozumieniu art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.
  • rejestracja na wykonanie szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 może nastąpić również po uwierzytelnieniu osoby poddawanej temu szczepieniu w inny sposób niż określony w art. 21f ust. 1, za pośrednictwem systemu rejestracji.

 Źródło: Sejm RP

Pt., 16 Kw. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka