Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

SP ZOZ mają status przedsiębiorcy

SP ZOZ mają status przedsiębiorcy fotolia.pl

Portal www.medicalnet.pl publikuje bardzo ciekawą opinię prawną adwokata Piotra Pawłowskiego z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, w sprawie statusu SPZOZ.

Poniżej prezentujemy obszerne fragmenty tej opinii, w pełni zgadzając się opinią autora: SPZOZ posiadają wszystkie atrybuty przedsiębiorcy. Natomiast nie podzielamy do końca zdania, że ustawa o działalności leczniczej jednoznacznie przesądza kwestię czy po 1 lipca br. SPZOZ jest przedsiębiorcą (zachował bowiem wszystkie cechy charakteryzujące przedsiębiorcę).

Treść opinii adwokata Piotra Pawłowskiego:

„Ustawa o działalności leczniczej wymienia różne rodzaje podmiotów leczniczych, dokonując ich podziału na przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz na inne podmioty, do których ustawa zalicza m.in. SP ZOZ-y i jednostki budżetowe.

Takie zróżnicowanie jest co najmniej dyskusyjne, bowiem do tej pory organy władzy publicznej wyrażały odmienny pogląd. I tak Sąd Najwyższy już kilkakrotnie rozstrzygał, że samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej są przedsiębiorcami na gruncie Kodeksu postępowania cywilnego, który posługuje się definicją przedsiębiorcy analogiczną do tej, którą zawiera Ustawa o swobodzie gospodarczej. Powołując się na orzecznictwo Sądu Najwyższego, Komisja Prawa Państwowej Inspekcji Pracy w swoim stanowisku z dnia 26 listopada 2009 roku wprost stwierdziła, że „[...] samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej spełniają kryteria definicji przedsiębiorcy i tym samym ma do nich zastosowanie Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej[...]". Takie rozstrzygnięcia nie mogą dziwić, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej są bowiem podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą. Podejmują one zarobkową działalność usługową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły. Fakt, że celem SP ZOZ jest na ogół bieżące zaspokajanie potrzeb zdrowotnym mieszkańców, a nie osiągnięcie zysku jest w tym przypadku obojętny. Ustawa bowiem wymaga jedynie, aby działalność gospodarcza była prowadzona w celu zarobkowym, tj. zapewniała pokrycie wydatków generowanych przez tę działalność.

Wykluczenie SP ZOZ z grona przedsiębiorców ma doniosłe konsekwencje prawne. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej ustanawia na rzecz przedsiębiorców wiele gwarancji w relacjach z organami władzy publicznej, zwłaszcza w zakresie kontroli. Przewiduje, dla przykładu, że co do zasady, nie można równocześnie podejmować i prowadzić więcej niż jednej kontroli działalności przedsiębiorcy, a czas trwania wszystkich kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 48 dni roboczych (w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorców czas ten jest krótszy). Ponadto Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej przewiduje możliwość stosowania wobec pewnych kategorii przedsiębiorców (mikro, małych i średnich przedsiębiorców) różnych form wsparcia, np. dotacji, szkoleń itp. Przedsiębiorcy mają wreszcie prawnie zagwarantowaną możliwość występowania o wydanie urzędowych interpretacji przepisów prawa daniowego (dotyczy to w szczególności kwestii z zakresu podatków czy też prawa ubezpieczeń społecznych). Konsekwencją odebrania samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej statusu przedsiębiorcy na gruncie Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej jest to, że nie mogą one korzystać ze wskazanych gwarancji i uprawnień. Inaczej sytuacja będzie wyglądała w przypadku podmiotów leczniczych będących przedsiębiorcami.

Zatem pozbawienie w Ustawie o działalności leczniczej SP ZOZ i innych szpitali publicznych, np. w formie jednostki budżetowej, statusu przedsiębiorcy doprowadziło do nieuzasadnionego zróżnicowania sytuacji prawnej publicznych i niepublicznych szpitali."

Źródło: medicalnet.pl

Sob., 1 Prn. 2011 1 Komentarz Dodane przez:

Komentarze

ZOZOwiec
-1 # ZOZOwiec 2020-05-06 10:24
"Ustawa bowiem wymaga jedynie, aby działalność gospodarcza była prowadzona w celu zarobkowym, tj. zapewniała pokrycie wydatków generowanych przez tę działalność."
Powyższe zdanie jest nieprawdziwe , działalność gospodarcza w celu zarobkowym prowadzi do wypracowania zysku a nie tylko pokrycia wydatków generowanych przez tę działalność. W większości SP ZOZów są one zadłużone więc nawet nie spełniają kryterium pokrycia wydatków.
| | |