Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wzór oświadczenia o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej

Wzór oświadczenia o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej fotolia.pl

Począwszy od 1 stycznia 2013 roku osoba ubiegająca się o świadczenie opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych w przypadku braku dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej będzie mogła złożyć pisemne oświadczenie o przysługującym mu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej. Zgodnie z delegacją ustawową Minister Zdrowia opracował projekt rozporządzenia określającego wzór takiego oświadczenia.

Dokładniej mówiąc projektowane rozporządzenie określa dwa wzory oświadczeń – odrębnie dla składanego we własnym imieniu i przez przedstawiciela ustawowego (albo opiekuna prawnego lub faktycznego) – w przypadku małoletnich lub innych osób nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych. Zgodnie z wymogami ustawy oświadczenie zawiera klauzulę „Posiadam prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych", a także imię i nazwisko, adres zamieszkania, wskazanie podstawy prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, numer PESEL oraz wskazanie dokumentu, na podstawie którego stwierdzona została tożsamość świadczeniobiorcy.

Wt., 6 Lst. 2012 0 Komentarzy Dodane przez: Grzegorz P. Kubalski