Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Konkurs "Dobre Praktyki EFS 2011" – wręczono nagrody

Konkurs fotolia.pl

W konkursie spośród 97 zgłoszeń wyłoniono 10 projektów, które uzyskały tytuł „Najlepsza inwestycja w człowieka 2011”. Wśród nagrodzonych była tylko jedna jednostka samorządu terytorialnego – w kategorii Integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym III miejsce zajął projekt „Moda na pracę” realizowany przez Centrum Integracji Społecznej w imieniu Gminy Wrocław w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL.

Laureaci tegorocznej edycji zostali wyłonieni na podstawie oceny dokonanej przez jury konkursowe złożone z przedstawicieli Instytucji Pośredniczących i Pośredniczących II stopnia, Regionalnych Ośrodków EFS oraz Instytucji Zarządzającej Programem Kapitał Ludzki. Przy ocenie projektów brane były pod uwagę takie kryteria jak: dobór grupy docelowej, kompleksowość zaoferowanego wsparcia, efekty realizacji projektu i ich trwałość oraz stopień osiągnięcia wymiernych korzyści grupy docelowej z otrzymanego wsparcia, jak również stopień realizacji założonych wskaźników oraz wypełniania przez projektodawcę wszystkich obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie projektu, brak bądź występowanie nieprawidłowości w czasie realizacji projektu.

Z nadesłanych na tegoroczny konkurs projektów, jury zgodnie z regulaminem wybrało 10 wyróżnionych projektów w czterech kategoriach: wsparcie osób niepełnosprawnych, zasada równości szans płci, integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw. Spośród nich 2 projekty, które zajęły I miejsca w poszczególnych kategoriach zostaną uhonorowane nagrodą w postaci wyjazdów studyjnych dla dwóch reprezentantów każdego z tych projektów do jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej.

źródło: www.efs.gov.pl 

Pon., 16 Kw. 2012 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel