Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Postulaty placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzinnych domów dziecka do MRPiPS

Postulaty placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzinnych domów dziecka do MRPiPS fotolia.pl

Końcem kwietnia odbyła się konferencja dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzinnych domów dziecka.

Wzięli w niej udział przedstawiciele placówek, PCPR-ów, kuratorów sądowych z województwa małopolskiego, śląskiego, lubelskiego, dolnośląskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego oraz świętokrzyskiego. 

Podczas spotkania omówiono szereg tematów, które skłoniły uczestników do sformułowania następujących postulatów koniecznych do analizy i wdrożenia: 

  1. wypracowanie systemowych rozwiązań wobec wychowanków, którzy umieszczeni są jednocześnie w instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,
  2. profesjonalizacja funkcji zarówno opiekuna usamodzielniania wychowanków znajdujących się w tym procesie i finansowania zarówno pracy opiekuna usamodzielniania, jak i całego procesu w/w zadań ze środków funduszu pracy,
  3. tworzenie i organizacja mieszkań usamodzielniania dla dzieci opuszczających pieczę, których źródłem finansowania powinien być Fundusz Sprawiedliwości, gdyż każde dziecko umieszczone w pieczy zastępczej jest ofiarą przestępstwa, którego dopuścili się jego opiekunowie poprzez m.in. rażące zaniedbanie obowiązków rodzicielskich,
  4. aktywizacja osób usamodzielnianych, które nie nabyły jeszcze statusu osoby bezrobotnej,
  5. partycypacja Państwa w kosztach utrzymania rodzinnej pieczy zastępczej w celu odciążenia samorządów,
  6. wprowadzenie praktyki corocznego waloryzowania kosztu utrzymania dziecka w placówkach prowadzonych na zlecenie powiatu, poprzez obligatoryjne zapisy o waloryzacji w podpisywanych umowach, zgodnie z art. 196 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  7. uregulowanie statusu dzieci ukraińskich umieszczonych w pieczy zastępczej, które po ukończeniu 18. roku życia chcą kontynuować naukę przebywając w pieczy zastępczej (aktualnie obowiązujące przepisy nie przewidują takiej możliwości),
  8. usunięcie art. 22x ustawy z 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, gdyż w powiązaniu z art. 21 tejże ustawy znacząco ogranicza on prawa dziecka do udziału w zajęciach rozwijających szeroko rozumiane kompetencje społeczne, dostęp do innych czynności związanych ze zdrowiem, opieką i wychowaniem. 
Pt., 17 Mj. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka