Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Będą dodatki dla pracowników pomocy społecznej. Nowelizacja ustaw podpisana przez prezydenta

Będą dodatki dla pracowników pomocy społecznej. Nowelizacja ustaw podpisana przez prezydenta fotolia.pl

Prezydent RP podpisał nowelizacje ustaw umożliwiających wprowadzenie programów, dzięki którym możliwe będzie przyznanie pracownikom pomocy społecznej, pieczy zastępczej, także instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 dodatków w wysokości 1000 zł miesięcznie. Rozwiązania dotyczą także rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinnych domów dziecka oraz zawodowych rodzin zastępczych.

Podpisane przez Prezydenta RP nowelizacje ustaw mają umożliwić wprowadzenie programów rządowych, które pozwolą na wypłatę od 1 lipca 2024 roku dodatku w wysokości 1 tys. zł brutto pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, centrach usług społecznych, domach pomocy społecznej, placówkach specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, ośrodkach interwencji kryzysowej, ośrodkach wsparcia, w tym: ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dziennych domach pomocy, domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, klubach samopomocy), systemie pieczy zastępczej i wspierania rodziny (asystenci rodziny, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych, osoby zatrudnione do pomocy w rodzinach zastępczych zawodowych i rodzinnych domach dziecka na podstawie umowy o pracę, pracownicy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, pracownicy interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, pracownicy placówek wsparcia dziennego), instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które prowadzone są przez samorządy (żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie), osobom, które pełnią funkcję rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzą rodzinne domy dziecka.

Źródło: MRPiPS

Pt., 17 Mj. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska