Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Głosowanie korespondencyjne

Głosowanie korespondencyjne fotolia.pl

Zgłoszenie głosowania korespondencyjnego, którego wzór można znaleźć na stronie Państwowej Komisji Wyborczej (PKW), można złożyć przez Internet, telefonicznie, bezpośrednio albo pocztą Komisarzowi Wyborczemu. 

Osoby z niepełnosprawnością i seniorzy mogą dokonać zgłoszenia najpóźniej do 13 dnia przed dniem wyborów, czyli do 25 marca.

W zgłoszeniu trzeba zawrzeć :

 • nazwisko,
 • imię (imiona),
 • numer PESEL,
 • adres, na który ma zostać wysłany pakiet wyborczy,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail.

Wyborcy z niepełnosprawnością muszą dołączyć do zgłoszenia kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.

W zgłoszeniu trzeba wskazać wybory, których ono dotyczy. Podać adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy. Zgłoszenie można złożyć osobiście w siedzibie komisarza wyborczego lub wysłać je pocztą. Lista Komisarzy Wyborczych i ich adresy jest również dostępna na stronie PKW. Można tam znaleźć dane, adresy, godziny urzędowania i numery telefonów Komisarzy Wyborczych.

Wyborcy z niepełnosprawnością oraz wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych mogą dokonać zgłoszenia głosowania korespondencyjnego Komisarzowi Wyborczemu także telefonicznie. Zgłoszenia przez Internet można dokonać poprzez profil zaufany. Wyborcy z niepełnosprawnością muszą pamiętać o dołączeniu skanu lub zdjęcia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności. 

W zgłoszeniu można zażądać dołączenia do pakietu wyborczego nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a oraz może zamieścić lub podać adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego oraz informację o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych osób fizycznych.

Pakiet do głosowania wyborca otrzyma pocztą nie później niż:

 • 6 dni przed dniem wyborów albo
 • 2 dni przed dniem wyborów, w wypadku osób przebywających na kwarantannie lub izolacji.

W skład pakietu wyborczego przekazywanego wyborcy wchodzą: koperta zwrotna, karty do, koperta na kartę do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na kartach do głosowania, instrukcja głosowania korespondencyjnego i ewentualnie nakładki na karty do głosowania sporządzone w alfabecie Braille’a, jeżeli wyborca z niepełnosprawnością zażądał ich przesłania.

Jak oddać głos?

Na karcie do głosowania wyborca oddaje głos, w sposób określony w informacji znajdującej się w dolnej części karty do głosowania. Po oddaniu głosu, karty do głosowania, należy umieścić w kopercie z napisem „Koperta na kartę do głosowania” i kopertę tę zakleić. Nie zaklejenie koperty na kartę do głosowania spowoduje, że karty lub karta do głosowania nie będą uwzględnione przy ustalaniu wyników głosowania. Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej zaadresowanej do obwodowej komisji wyborczej.

Następnie należy wypełnić oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu, na którym należy:

 • wpisać miejscowość i datę jego sporządzenia,
 • własnoręcznie podpisać się.

Oświadczenie wkłada się do koperty zwrotnej (z adresem obwodowej komisji wyborczej). Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej lub niepodpisanie go spowoduje, że karty (karta) do głosowania nie będą uwzględnione przy ustalaniu wyników głosowania.

Kopertę zwrotną zawierającą zaklejoną kopertę z kartami (kartą) do głosowania oraz podpisane oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu należy zakleić i przekazać przedstawicielowi Poczty Polskiej.

Przedstawiciel Poczty Polskiej odbierze zamkniętą kopertę zwrotną od wyborcy, który otrzymał pakiet wyborczy, na podstawie okazanego przez niego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Odbiór następuje za pokwitowaniem najpóźniej w:

 • dniu wyborów, jeżeli wyborca w momencie doręczenie pakietu wyborczego zgłosił potrzebę jej odbioru, pod adresem wskazanym przez tego wyborcę;
 • przedostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów – w placówce Poczty Polskiej usytuowanej na obszarze gminy, w której wyborca jest ujęty w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców;
 • trzecim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów w dowolnej placówce Poczty Polskiej.

Wyborca z niepełnosprawnością oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania ukończył 60 lat może w dniu wyborów, do czasu zakończenia głosowania, osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej. Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych przekazuje, najpóźniej w dniu wyborów, przedstawicielowi Poczty Polskiej zamkniętą kopertę zwrotną pod adresem, pod który doręczono mu pakiet wyborczy, przy zachowaniu środków ochrony osobistej.

Głosować korespondencyjne nie mogą wyborcy umieszczeni w spisach wyborców w obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych, aresztach śledczych i domach studenckich, a także wyborcy, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania.

Źródło: niepelnosprawni.pl

Pt., 15 Mrz. 2024 0 Komentarzy
Tomasz Smaś
Redaktor Tomasz Smaś