Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Czy wykorzystanie nowoczesnych technologii może zmniejszyć rosnące koszty zatrudnienia?

Czy wykorzystanie nowoczesnych technologii może zmniejszyć rosnące koszty zatrudnienia? fotolia.pl

Jak wynika z badań PIE prowadzonych na reprezentatywnej próbie 1000 firm różnej wielkości i z różnych branż - niemal trzy razy więcej przedsiębiorców wskazywało na wzrost kosztów zatrudnienia w 2023 r. w porównaniu z 2020 r. (odpowiednio 92 proc. i 33 proc.). W ostatnich czterech latach odsetek firm wskazujących na spadek kosztów zatrudnienia zmniejszył się z 16 proc. do 0 proc. Brak zmian w tym zakresie wskazało w 2023 r. blisko sześć razy mniej przedsiębiorców niż w 2020 r. (odpowiednio 7 proc. i 41 proc.). Wzrost kosztów zatrudnienia to pokłosie obserwowanej w ostatnich latach wysokiej inflacji wpływającej na decyzje firm o podwyżkach wynagrodzeń oraz podnoszonej wysokości płacy minimalnej, co przełożyło się na wyższe koszty zatrudnienia, w tym na wzrost wysokości składek na ubezpieczenie społeczne.

Eksperci PIE zwracają uwagę, że wykorzystanie nowoczesnych technologii (w tym m.in. cyfryzacji, robotyzacji) może być jedną ze strategii radzenia sobie ze wzrostem kosztów pracowniczych. Ale wydaje się, że polskie firmy nie wykorzystują jeszcze nowoczesnych rozwiązań na masową skalę. W 2023 r. 22 proc. badanych firm deklarowało wzrost wykorzystania takich technologii, podczas gdy w 2021 r. było to tylko 13 proc. W latach 2021-2023 wraz ze wzrostem odsetka firm wskazujących na wzrost kosztów zatrudnienia rósł udział przedsiębiorstw, w których zwiększa się wykorzystanie nowoczesnych technologii. Z inną sytuacją mieliśmy do czynienia w 2020 r., czyli w roku pandemicznym, ze ścisłymi lockdownami, które spowodowały wzrost wykorzystania nowoczesnych technologii w działalności firm, głównie w związku z pracą zdalną. Z naszych badań wynika, że w 2020 r. zarówno na wzrost kosztów zatrudnienia, jak i na wzrost wykorzystania nowoczesnych technologii wskazywało co trzecie przedsiębiorstwo.

Z zebranych danych wynika, że co piąta firma wskazała, że w 2023 r. zwiększyła wykorzystanie nowoczesnych technologii w swojej działalności. Najczęściej wzrost wykorzystania nowoczesnych technologii deklarowały firmy związane z kulturą, rozrywką i rekreacją (42 proc.), finansami i ubezpieczeniami (35 proc.) oraz informacją i komunikacją (33 proc.). Z kolei najrzadziej wzrost wykorzystania nowoczesnych technologii możemy zaobserwować w przetwórstwie przemysłowym (12 proc.) oraz w pozostałej działalności usługowej (16 proc.). Wszystko jednak wskazuje na to, że przedsiębiorcy sektora przetwórstwa przemysłowego będą częściej wdrażać nowoczesne technologie i to już w niedalekiej przyszłości. Z badań PIE wynika, że 42 proc. firm z sektora przetwórstwa przemysłowego planuje w 2024 r. realizować działania związane z automatyzacją procesu produkcji.

Źródło: PIE

Pt., 9 Lt. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Sekuła