Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Startuje nowy konkurs „Wygrana Rodzina”

Startuje nowy konkurs „Wygrana Rodzina” fotolia.pl

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło konkurs dla samorządów „Wygrana Rodzina”, którego celem jest walka z dziedziczonym ubóstwem. Do rozdysponowania jest 40 milionów zł z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, a wnioski o dofinansowanie można zgłaszać do 5 kwietnia.

Środki z Funduszy Europejskich od lat wspierają polskie rodziny w walce z dziedziczoną biedą. Od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej skala problemu w społeczeństwie zmniejsza się stopniowo. Wciąż jednak są obszary, w których problemem jest ubóstwo i wykluczenie społeczne. Mamy też do czynienia ze zjawiskiem dziedziczenia biedy, czyli sytuacji, gdy ubóstwo rodziców i sąsiedztwa powoduje biedę w dzieciństwie kolejnego pokolenia.

Program „Wygrana Rodzina” to innowacyjny program, który będzie realizowany na terenach gmin, gdzie występuje koncentracja ubóstwa oraz negatywnych zjawisk, a stan ten „przenosi się” na następne pokolenia. Dotyczy pomocy w konkretnych miejscach – np. w dzielnicach i osiedlach miast.

Konkurs jest realizowany jako innowacja społeczna – wsparcie będzie uruchamiane tam, gdzie dotychczasowa pomoc społeczna okazała się niewystarczające lub nieskuteczna.

Wsparcie z programu polega na kompleksowym objęciu opieką całych rodzin i środowiska, w którym one funkcjonują oraz zaangażowaniu do wsparcia lokalnej społeczności. Dzięki temu rodzina nie jest samotna w procesie zmiany, a najbliższe otoczenie towarzyszy jej w dążeniu do zmiany sytuacji życiowej i motywuje do pracy.

Szczególna uwaga będzie skierowana na dzieci i młodzież, dlatego że aby skutecznie przeciwdziałać zjawisku dziedziczenia biedy, należy wyrównywać szanse pokolenia znajdującego się na dwóch pierwszych etapach życia – w okresie wczesnego dzieciństwa i w okresie edukacji szkolnej. 

Model oferuje zindywidualizowane, a zarazem wielodyscyplinarne i skoordynowane, oparte na działaniach środowiskowych wsparcie rodziny i jej poszczególnych członków. Dzięki takiemu podejściu rodzina zostanie wyposażona w narzędzia, które przyczynią się, w pierwszej kolejności, do zmiany świadomościowej. Następnie wzmocnione zostaną kompetencje społeczne i opiekuńczo-wychowawcze rodzin. A zaangażowanie do działań lokalnej społeczności, spowoduje, że rodzina nie jest samotna w procesie zmiany, najbliższe otoczenie towarzyszy jej w dążeniu do lepszego wypełniania swoich funkcji i motywuje do pracy, która ma prowadzić do poprawy jej sytuacji życiowej. W trakcie całej współpracy z rodzinami realizowana jest praca środowiskowo-rodzinna.

Ważną rolę we wsparciu rodzin pełni też asystent rodziny, który towarzyszy jej w realizacji wyznaczonych celów.

W konkursie „Wygrana Rodzina” mogą wziąć udział gminy lub ich jednostki organizacyjne, np. ośrodki pomocy społecznej w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi, które mają doświadczenie w działalności na rzecz włączenia społecznego. Po zakończeniu finasowania projektów gminy będą zobowiązane do wprowadzenia nowego sposobu wspierania rodzin do lokalnej praktyki.

Maksymalne dofinansowanie pojedynczego przedsięwzięcia wyniesie 3 mln złotych.

Źródło: MFiPR 

Pt., 2 Lt. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Tomasz Smaś