Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wynagrodzenie kuratora o dochód w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej

Wynagrodzenie kuratora o dochód w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej fotolia.pl

Z orzecznictwa: Wynagrodzenie należne kuratorowi osoby częściowo ubezwłasnowolnionej stanowi dochód w świetle art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Sąd wskazał, że art. 8 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej (u.p.s.) stanowi zamknięty katalog świadczeń, których do dochodu się nie wlicza a to oznacza, że wyłącznie wskazane w tym przepisie źródła przychodu nie są uwzględniane przy obliczaniu dochodu na potrzeby ustalenia prawa do świadczeń z pomocy społecznej.  Mimo zatem, że wynagrodzenie przyznane kuratorowi osoby ubezwłasnowolnionej służy zaspokojeniu konkretnych potrzeb (zapewnienie właściwej opieki osoby ubezwłasnowolnionej) i w niektórych przypadkach jest świadczeniem z pomocy społecznej, to okoliczność wypłacania tego wynagrodzenie co miesiąc, periodycznie oznacza, że nie może on być traktowany jako zasiłek celowy na jednorazową potrzebę bytową. W tych okolicznościach nie jest bowiem spełniony cel unormowania zawarty w art. 8 ust. 4 pkt 2 polegający na wykluczeniu zasiłku celowego z dochodu, tak aby przyznane jednorazowe świadczenie pieniężne (zasiłek celowy) nie wpływało na wysokość dochodu a tym samym nie ograniczało możliwości ubiegania się o przyznanie świadczeń o charakterze periodycznym. Wynagrodzenie przyznane kuratorowi swoim charakter mogłoby być zbliżone zatem do zasiłku okresowego, który wypłacany jest cyklicznie (miesięcznie) na pewien okres czasu, przy czym zasiłek okresowy nie jest wymieniony w art. 8 ust. 4 u.p.s. Powyższe w sposób jednoznaczny wskazuje, że nie wszystkie świadczenia udzielane z pomocy społecznej są zatem wykluczane z dochodu określonego w art. 8 ust. 3 u.p.s. Gdyby ustawodawca chciał wykluczyć wszystkie świadczenia uzyskiwane z pomocy społecznej do taka dyspozycja znalazłaby się wprost w tej regulacji. 

Tak wynika z wyroku WSA w Białymstoku z 20 października 2023 r. sygn. II SA/Bk 532/22

Źródło: CBOSA

Pt., 1 Gr. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel