Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Na rzecz lokalnej społeczności: Jak Powiat Malborski kreuje nowe usługi rynku pracy?

Na rzecz lokalnej społeczności: Jak Powiat Malborski kreuje nowe usługi rynku pracy? fotolia.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku od kilku lat metodą Desing Tinking poszukuje nowych rozwiązań, które dzięki spojrzeniu na problem oczami klientów, jak i wyjściu poza dotychczasowe nawyki myślenia i działania na bazie wiedzy z doświadczeń innych (Portugalia, Hiszpania, Malta) pozwala na generowanie coraz to nowszych form wsparcia i docierania do kolejnych grup klientów. Od 2020 r. udało się wdrożyć wiele nowych rozwiązań „szytych na miarę” mających na celu pobudzenie aktywności różnych grup osób bezrobotnych.

Zaczątkiem procesu zmian była współpraca nawiązana z różnorodnymi organizacjami zagranicznymi dzięki realizacji projektów Erasmus plus. Szkolenia, jakie odbyli pracownicy pozwoliły pobudzić ich kreatywność i zaadoptować nowe narzędzia i metody pracy:

 1. Wdrożono kilkanaście nowych rozwiązań pobudzających inicjatywność wśród ludzi młodych zachęcając ich do współpracy z urzędem. Wśród nich na szczególne wyróżnienie zasługuje:
  1. Myślę „Inicjatywność”- mówię „Młodość”– widzę „Nowe spojrzenie na potencjał miasta”- gra miejska. Jej celem jest promocja przedsiębiorczości i rozwój kompetencji kluczowych wśród uczniów szkoły średniej. Opracowana przez doradców zawodowych gra doskonale rozwija kompetencje społeczne graczy i świetnie integruje grupę. Daje ona możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności bez żmudnego procesu uczenia się, co następuje "przy okazji" gry i rywalizacji między zespołowej. Dodatkowym aspektem jest budowanie pozytywnych skojarzeń młodzieży w stosunku do instytucji rynku pracy.
  2. Gra – Świadomy wybór – w niestandardowy sposób zapoznaje młodzież z ofertą urzędu pracy. W toku jej realizacji uczestnicy poznają co najmniej 18 powodów, dla których warto zarejestrować się i współpracować z urzędem. Gra wykorzystana jest na targach przedsiębiorczości, edukacji zawodowej, jak również w trakcie spotkań informacyjnych w Urzędzie.
  3. Konkursy pobudzające wyobraźnie i motywacje np. „Biznes moich marzeń”.
 2. Wsparcie przedsiębiorczości, poprzez:
  1. udział w Radzie Gospodarczej Miasta Malborka – mając dzięki temu wpływ na kreowanie i wprowadzanie nowych rozwiązań dla przedsiębiorców,
  2. opracowanie nowych form wsparcia kierowanych do osób zainteresowanych uruchomieniem własnego biznesu taki jak: Indywidualny Plan Przedsiębiorczości, bon na innowację, czy dodatek pomostowy, testowane w ramach programu pilotażowego,
  3. szkolenia dla osób pracujących mające na celu wyposażenie ich w nowe kwalifikacje zgodne z potrzebami rynku pozwalające na awans zawodowy lub znalezienie nowej pracy, na ten cel pozyskano środki z RPO WP, Działanie 5.5 – projekt konkursowy – kompleksowe przedsięwzięcie realizowane na terenie 3 powiatów: malborskiego, sztumskiego i nowodworskiego - RPO WP,
  4. wsparcie innych podmiotów w realizacji działań na rzecz kreowania przedsiębiorczości na terenie powiatu – dzielenie się wiedzą i doświadczeniem – wspólna realizacja projektów UE – Trwałe przedsiębiorstwo drogą do sukcesu II – Działanie 5.7 RPO WP,
  5. Urząd Pracy jest również współorganizatorem Gali Malborski Mistrz Biznesu – prestiżowego wyróżnienia przyznawanego przedsiębiorcom, osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym, osobom fizycznym, które całokształtem swojej działalności zawodowej i społecznej wybitnie przyczyniły się do promocji i rozwoju miasta, gminy lub niosły pomoc i wsparcie społeczności lokalnej.
 3. opracowano nową formę wsparcia mającą na celu wspieranie powrotu na rynek pracy młodych matek – Warsztaty „Nowa ja” i bon motywacyjny - stanowiący stały element programu specjalnego - Aktywna zawodowo MAMA III.
 4. trendy rynku śledzone są na bieżąco.

Wdrożenie przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku opisanych powyżej nowatorskich form wsparcia i działań przynosi wiele korzyści różnorodnym grupom odbiorców:

 • oferowane nowatorskie rozwiązania każdorazowo odpowiadają na potrzeby klientów – w efekcie uzyskiwana jest poprawa ich jakości i zwiększana jest satysfakcja współpracy na linii doradca klienta osoba bezrobotna – inaczej trafia się do osób po 45 roku życia, inaczej do młodych matek, a inaczej do pokolenia Z. Gotowych narzędzi nie daje w tym zakresie ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, dlatego trzeba szukać ich i tworzyć je we własnym zakresie,
 • najważniejszym efektem działań jest poszerzenie katalogu usług zwiększających efektywność działania. Są to głównie usługi wspomagające cały proces aktywizacji społeczno-zawodowej klientów. Niemniej jednak mają one niezwykle istotną rolę, gdyż wielokrotnie stanowią zachętę do nawiązania współpracy, czy przystąpienia do projektu,
 • gotowość pracowników do zmian – taki system pracy polegający na ciągłym rozwoju i inicjowaniu nowych przedsięwzięć wspomaga zdolność pracowników do zmian. Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku dostrzegają łatwość w podejmowaniu nowych wyzwań, ich praca nie jest monotonna, opiera się na współpracy i właściwym podziale zadań co zapobiega wypaleniu zawodowemu,
 • elastyczność, kreatywność, innowacyjność jaką PUP stara się wdrażać buduje pozytywny wizerunek na rynku – przyciąga nowych partnerów, przez co rokrocznie nawiązuje nowe formy współpracy – tylko w 2022 roku udało się opracować wspólnie z 4 innymi instytucjami 2 projekty partnerskie pilotażowe, pierwszy skierowany do kobiet powracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka – „Kobiety gotowe na zmiany”, drugi skierowany do osób bezrobotnych zainteresowanych uruchomieniem własnej działalności.

Realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku działania nie wymagają dodatkowych technicznych, kadrowych czy organizacyjnych zmian. Wymagają natomiast współpracy, „chęci” i kreatywnego podejścia do działań aktywizacyjnych. Pracownicy szukają, inspirują się, uczą od lepszych – tak by wzbogacać swoją ofertę. Biorą udział w konferencjach, czy seminariach tematycznych. Starają się nie pozostać w tyle, by nadążać za potrzebami rynku i potrzebami klientów. Dlatego PUP organizuje regularne spotykania z młodzieżą, z przedsiębiorcami i co najważniejsze słuchane są… ich pomysły, potrzeby i sugestie.

Źródło: Powiat Malborski

Sob., 26 Sp. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Alicja Cisowska