Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

DPS i domy dziecka z ceną maksymalną energii - oficjalna interpretacja Ministerstwa

DPS i domy dziecka z ceną maksymalną energii - oficjalna interpretacja Ministerstwa fotolia.pl

W ramach prac Zespołu ds. Energii, Klimatu i Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego Unia Metropolii Polskich zwróciła uwagę, że domy pomocy społecznej, a także niektóre domy dziecka otrzymały rachunki za prąd, które sugerują przekroczenie cen maksymalnych przez dostawcę. W odpowiedzi Ministerstwo Klimatu i Środowiska stanęło na stanowisku, że podmioty takie są objęte cenami maksymalnymi wynikającymi z tzw. Tarcz Energetycznych.

Na pytanie UMP, poparte przez inne korporacje samorządowe, Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało pisemną odpowiedź z interpretacją przepisów. Podkreśla w nim, że regulacje dotyczące ceny maksymalnej winno odczytywać się przede wszystkim celowościowo.

„W przypadku innych odbiorców (niż gospodarstwa domowe – dop. red.), należy wskazać, iż Rządowa Tarcza Solidarnościowa nie definiuje odbiorców uprawnionych do ww. mechanizmu wsparcia względem grupy taryfowej G, tylko (…) stosuje wykładnię celowościową, w zależności od przeznaczenia zużywanej energii elektrycznej oraz warunków na jakich dany odbiorca zawierał kontrakt na dostawy tej energii. Istotnym jest fakt, iż wsparcie odbiorców zapewnione w ramach ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, nie dotyczy dostaw energii zakontraktowanych w umowach z gwarancją stałej ceny. Jednakże, racjonalny ustawodawca, uwzględniając złożoność rynku energii elektrycznej oraz potrzebę ochrony odbiorców realizujących szczególnie ważne społecznie zadania, zapewnił niektórym podmiotom, które mają w swoich umowach klauzule o stosowaniu stałej ceny energii elektrycznej przez ustalony okres czasu, możliwość skorzystania ze wsparcia w postaci rozliczeń za obrót energią po cenie nie wyższej niż tzw. cena maksymalna wynosząca 785 zł/MWh. W związku z powyższym, podmioty takie jak domy dziecka, domy pomocy społecznej, czy hospicja (…) mogą zostać zakwalifikowane do jednego bądź, w określonych sytuacjach, do drugiego z ww. systemów wsparcia.” – czytamy w piśmie MKiŚ.

Jak podkreśla Ministerstwo w swojej odpowiedzi, cena 785 zł/MWh, przysługuje jednostkom samorządu terytorialnego, ale również podmiotom wykonującym określone zadania na rzecz JST. Zdaniem resortu, domy dziecka, zakłady opiekuńcze i inne jednostki wykonujące zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej mieszczą się w tym katalogu. Jeśli zużywają energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności obejmuje je więc cena maksymalna.

„Konkludując, sprzedawca energii winien zatem uwzględniać uprawnienia przysługujące takim odbiorcom jak np. domy dziecka i domy pomocy społecznej, tj. stosować w rozliczeniach za energię cenę maksymalną wynoszącą 785 zł/MWh, nawet w przypadku, gdy podmiot ten zawarł umowę z gwarancją stałej ceny wyższą niż cena maksymalna.” – podsumowuje Ministerstwo.

Całość pisma zamieszczamy tutaj.

Sob., 3 Czrw. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Adrian Pokrywczyński