Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Decyzja w sprawie opłat za pobyt dziecka w pieczy wg. nowych przepisów

Decyzja w sprawie opłat za pobyt dziecka w pieczy wg. nowych przepisów fotolia.pl

Na jakiej podstawie starosta będzie wydawał decyzję o dotyczącą opłat za pobyt dziecka w poszczególnych formach pieczy zastępczej? Do chwili obecnej taka decyzja wydawana była po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego uwzględniającego sytuację rodzinna, zdrowotną, dochodową i majątkową rodziny lub osoby. Na podstawie jakich dokumentów wydać decyzję dotyczącą odpłatności zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej?

Odpowiedź: Decyzja o ustaleniu opłaty z tytułu pobytu dziecka w pieczy zastępczej wydawana w oparciu o u.w.r.s.p.z., inaczej niż ma to miejsce w oparciu o jeszcze obowiązujące przepisu ustawy o pomocy społecznej, nie jest decyzją o charakterze uznaniowym i co do zasady nie uzależnia wydania decyzji od sytuacji osobistej osób zobowiązanych. Dotychczasowe orzecznictwo w tym zakresie od 1 stycznia 2012 r, należy uznać w przeważającej mierze za nieaktualne. Zgodnie z art. 194 ust. 2 rada powiatu jest zobowiązana do określenia w uchwale szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty. Treść uchwały będzie determinowała dalsze postepowanie starosty i możliwość zastosowania ulg.

Pon., 26 Gr. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel