Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Piecza zastępcza - ponoszenie opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Piecza zastępcza - ponoszenie opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej fotolia.pl

Co oznacza zapis mówiący, że rodzice ponoszą opłatę za pobyt dziecka w pieczy zastępczej solidarnie, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej?

Odpowiedź: Zasady odpowiedzialności solidarnej dłużników reguluje art. 336 i n. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 336 §1 i 2 solidarność dłużników polega na tym, że kilku dłużników (w omawianym przypadku rodzice) może być zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel (w omawianym przypadku powiat) może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilu z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych. Aż do zaspokojenia wierzyciela wszyscy dłużnicy pozostają zobowiązani. W omawianym przypadku odpowiedzialność solidarna rodziców nie jest niczym nowym – obecnie przewiduje ją art. 79 ustawy o pomocy społecznej.

Przykład:
Opłata miesięczna wynosi 1200 zł. Zobowiązanymi do zapłaty są rodzicie dziecka Maria i Jan Kowalski. Jak Kowalski co miesiąc uiszcza należną opłatę w całości, w ten sposób Maria Kowalska przestaje być zobowiązane względem powiatu. W jednym z miesięcy Jan Kowalski zapłacił tylko 600 zł, zapłaty pozostałej kwoty 600 zł można żądać zarówno od Marii Kowalskiej jak i od Jana pomimo iż ten ostatni zapłacił połowę kwoty.

Zgodnie z art. 368 kodeksu cywilnego zobowiązanie może być solidarne, chociażby każdy z dłużników był zobowiązany w sposób odmienny. Taka sytuacje będzie miała miejsce np. w przypadku odpowiedzialności osoby dysponującej dochodem dziecka (art. 193 ust. 3 u.w.r.s.p.z.). W takim przypadku jeżeli zobowiązanie osoby dysponującej dochodem będzie niższe niż wysokość opłaty, granicę zobowiązania objętego solidarnością dla tej osoby wyznacza wysokość zobowiązania osoby dysponującej dochodem.

Przykład:
Opłata miesięczna wynosi 2000 zł. Dochody dziecka wynoszą 1000 zł. Osoba dysponująca dochodami dziecka jest zobowiązana solidarnie z rodzicami dziecka do poniesienia opłaty w wysokości 500 zł (50% dochodu dziecka). Rodzice nadal są zobowiązani do poniesienia solidarnie opłaty w wysokości 2000 zł.

Niedz., 25 Gr. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel