Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Rencistów socjalnych czekają zmiany

Rencistów socjalnych czekają zmiany fotolia.pl

Od stycznia 2022 roku zmieniły się zasady pobierania renty socjalnej dla osób będących jednocześnie aktywnych zawodowo. Zwiększeniu uległa kwota przychodu, po osiągnieciu której zostanie zawieszone pobieranie renty socjalnej.

Zgodnie z nowymi przepisami, renta socjalna od 1 stycznia 2022 roku podlega takim samym zasadom zawieszenia lub zmniejszenia, co emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy, przyznane na mocy ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

  • W przypadku osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczeń społecznych, rencista socjalny będzie mógł, bez konsekwencji w wysokości renty, osiągnąć przychód wynoszący do 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia tj. do 3960,20 zł;
  • renta socjalna ulegnie zawieszeniu w przypadku osiągania tego przychodu w wysokości przekraczającej 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia tj. powyżej kwoty 7354 zł;
  • przychody w wysokości od 70 proc. do 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia będą powodować zmniejszenie wysokości renty socjalnej, ale nie więcej niż o maksymalną kwotę zmniejszenia.

Sposób rozliczania przychodów może być miesięczny lub roczny. Decyzję podejmuje osoba niepełnosprawna składając odpowiedni wniosek do ZUS. Przy rozliczaniu rocznym zarobki są sumowane i dzielone na 12 miesięcy.

Źródło: MRiPS

Czw., 6 St. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska