Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Program Senior+

Program Senior+ fotolia.pl

Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg ogłosiła otwarcie konkursu ofert w wieloletnim programie Senior+ w edycji na rok 2022. Konkurs adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego, których strategie rozwoju pomocy społecznej uwzględniają rozwój infrastruktury dla osób starszych lub w których brak jest innej infrastruktury pomocy społecznej tego typu.

W konkursie ofert zorganizowanym w ramach Programu Senior+ w edycji na 2022 rok samorządy, otrzymają wsparcie na utworzenie Dziennych Domów Senior+ i Klubów Senior+, oraz dofinansowanie funkcjonowania już istniejących ośrodków.

Program został podzielony na dwa moduły.

W ramach Modułu 1 jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o dotację m.in. na:

  • Jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie (przebudowę lub remont obiektów albo ich części, będących własnością jednostki samorządu terytorialnego) lub wyposażenie ośrodka wsparcia.
  • Dofinansowanie w ramach tego modułu może wynosić do 80 proc. Wymagany wkład finansowy ze strony jednostek samorządu terytorialnego to minimum 20 proc.
  • Środki przewidziane w ramach modułu pierwszego dla gminy, powiatu oraz województwa nie mogą być większe niż 400 tys. zł na utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu Senior+.
  • Natomiast maksymalne dofinansowanie Klubu Senior+ w tym module wynosi 200 tys. zł.

W ramach Modułu 2 przyznawane są środki na zapewnienie funkcjonowania już istniejących ośrodków wparcia:

  • Wysokość dofinansowania przeznaczona jest na bieżącą działalność ośrodków wsparcia i będzie wynosić nie więcej niż 400 zł miesięcznie na utrzymanie jednego miejsca w Dziennym Domu Senior+ oraz nie przekroczy 200 zł w Klubie Senior+.
  • W tym module dotacja nie może stanowić większej wysokości niż 50 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania.

Oferty należy składać od 7 grudnia 2021 r. do 11 stycznia 2022 r.

Składanie ofert w ramach programu Senior+ w edycji na 2022 rok odbędzie się w wersji elektronicznej w ramach Generatora Obsługi Dotacji, który dostępny jest na stronie internetowej das.mrips.gov.pl. Oferta musi być opatrzona podpisem zaufanym i wysłana za pośrednictwem platformy ePUAP.

Jednostki samorządu terytorialnego mogą złożyć ofertę wspólną. Musi ona jednak zawierać dodatkowe informacje o podziale zadań w ramach złożonej oferty wraz z kosztorysem, który wykonywać będą poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, oraz solidarnej odpowiedzialności za wykonanie zadania.  

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej do 18 marca 2022 roku.

Na realizację Programu Wieloletniego Senior+ w edycji na 2022 roku przeznaczono 60 mln zł.

Źródło: MRiPS

Pt., 3 Gr. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Tomasz Smaś