Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Likwidacja barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym. Konkurs „Uczelnia dostępna III”

Likwidacja barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym. Konkurs „Uczelnia dostępna III” fotolia.pl

Do 5 lipca br. będzie można składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach konkursu „Uczelnia dostępna III”, dotyczącego realizacji działań mających na celu likwidację barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym. Konkurs realizowany jest w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Jest to trzecia edycja konkursu w obszarze dostępności uczelni.

Wnioskodawcą projektu może być wyłącznie uczelnia, która nie znajduje się w procesie likwidacji oraz w wypadku której nie wystąpiono do Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego o zgodę na likwidację, ani wobec której Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego nie ogłosił informacji o zawieszeniu uprawnień uczelni do prowadzenia studiów. Jednocześnie Wnioskodawcą projektu może być wyłącznie uczelnia, której nie przyznano dofinansowania w ramach pierwszej edycji konkursu, tj. nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 pt. Uczelnia dostępna oraz nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/20 pt. Uczelnia dostępna II.

Projekt, na wszystkich jego etapach, kluczowych dla prawidłowego wdrażania działań służących zapewnieniu dostępności na uczelni, musi być realizowany w sformalizowanej współpracy ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami. Projekty mają przewidywać wsparcie zmian organizacyjnych i podnoszenie świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności poprzez realizację działań mających na celu zapewnienie przez uczelnię dostępności komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur kształcenia w kształceniu na poziomie wyższym, wprowadzenie do programów kształcenia modyfikacji zapewniających ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami oraz działań z zakresu dostępności architektonicznej. Działania realizowane w projekcie muszą prowadzić do osiągnięcia modelu uczelni dostępnej, właściwego dla danej uczelni ze względu na potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

Więcej informacji tutaj.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to 60 000 000 PLN. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 97%. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi 84,28%.

Źródło: NCBiR

Czw., 27 Mj. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Ewelina Kocemba