Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Mniejsza biurokracja w przyznawaniu świadczeń

Mniejsza biurokracja w przyznawaniu świadczeń fotolia.pl

Do konsultacji publicznych trafił projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny. Projekt zakłada związane z różnymi świadczeniami dla rodzin, rozwiązania kierowane bezpośrednio do nich oraz rozwiązania, które przyczynią się do sprawniejszego załatwiania spraw w urzędach.

Po pierwsze proponowana jest waloryzacja kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Proponuje się wprowadzenie stałego mechanizmu wzrostu kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w taki sposób, aby każdorazowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę nie powodował, że osoby samotnie wychowujące jedno dziecko tracą prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Kryterium dochodowe będzie wzrastało o wysokość o jaką podniesione zostało minimalne wynagrodzenie za pracę, począwszy od października 2021 r. (mając na uwadze, że wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2020 r. wzrosła do kwoty 2600 zł – wzrost o 15,6% – to kryterium dochodowe od 1 października 2021 r. wynosić będzie 1156 zł).

Następnie zakłada się rozszerzenie katalogu dochodów nieopodatkowanych, składających się na dochód rodziny uprawniający do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń  z funduszu alimentacyjnego o stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Funduszu Pracy. Zmiana ta ma na celu usunięcie nieuzasadnionej preferencji polegającej na niewliczaniu do dochodu rodziny stypendiów dla bezrobotnych finansowanych ze środków Funduszu Pracy w stosunku do stypendiów dla bezrobotnych finansowanych ze środków UE, które składają się na dochód rodziny.

Ponadto wprowadzenie regulacji, które jednoznacznie będą wskazywały, że nie usuwa się
z Biur Informacji Gospodarczej informacji o długach dłużników alimentacyjnych wobec Skarbu Państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłaconych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, dopóki długi te nie zostaną na rzecz Skarbu Państwa spłacone. Wprowadzenie doprecyzowania, że odpowiedzialność pracodawcy w przypadku bezumownego zatrudnienia dłużnika alimentacyjnego lub wypłacania mu wynagrodzenia „pod stołem”, skutkująca zwiększoną kwotą grzywny, ograniczona jest do przypadków pracowników ujawnionych w Krajowym Rejestrze Zadłużonych

Wprowadzenie podstawy prawnej do uruchomienia usługi elektronicznej weryfikacji czy dana osoba ubiegająca się lub otrzymująca zasiłek pielęgnacyjny pobiera dodatek pielęgnacyjny. Jest to rozwiązanie postulowane przez gminne organy właściwe realizujące ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, i służy realizacji art. 16 ust. 6 tej ustawy, zgodnie z którym zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobom uprawnionym do dodatku pielęgnacyjnego. Jednocześnie projekt określa, że termin uruchomienia ww. usługi zostanie ogłoszony przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wprowadzenie zmian precyzujących sposób wyłączenia tzw. trzynastej emerytury przyznanej w 2019 r. z dochodu uprawniającego do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wprowadzenie rozwiązań służących przyspieszeniu załatwiania przez wojewodów spraw o świadczenie wychowawcze i świadczenia rodzinne w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. 

Uwzględnienie obniżenia wynagrodzenia z powodu przeciwdziałania COVID-19 przy ustalaniu dochodu uprawniającego do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego również na okres zasiłkowy (świadczeniowy) 2021-2022.

Pt., 17 Lp. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek