Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Dofinansowanie na modernizację zdegradowanych budynków

Dofinansowanie na modernizację zdegradowanych budynków fotolia.pl

Już 30.12.br rusza nabór wniosków na dofinansowanie projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działania 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, Poddziałania 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT. 

Celem szczegółowym do osiągnięcia poprzez realizację projektów dofinansowanych w ramach Działania 10.2 jest lepszy dostęp do usług społecznych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem.

W ramach konkursu przewiduje się realizację następujących typów projektów:

 1. Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach w celu adaptacji ich na mieszkania socjalne, wspomagane i chronione.
 2. Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach na potrzeby utworzenia centrów usług społecznościowych.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • Związek Metropolitalny,
 • Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
 • Podmioty działające na zlecenie samorządu terytorialnego wybrane zgodnie prawem zamówień publicznych,
 • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • Organizacje pozarządowe,
 • Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (niewymienione wyżej),
 •  Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS, spółdzielnie,
 • Instytucje kultury,
 • MŚP.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%, natomiast całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 10 719 939,71 PLN.

Wnioski można składać w Urzędzie Marszałkowski Województwa Śląskiego w terminie do 27.02.2020 r.

Więcej informacji tutaj.

Źródło: Serwis RP Województwa Śląskiego

Pt., 20 Gr. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Ewelina Kocemba