Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej przyjęta przez Sejm

Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej przyjęta przez Sejm fotolia.pl

Wsparcie rodzin biologicznych i zastępczych oraz zmniejszenie liczebności dużych domów dziecka – to najważniejsze rozwiązania ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, którą przyjął Sejm. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2012 r.

Główne założenie ustawy to wsparcie rodzin biologicznych po to, by jak najmniej dzieci trafiało do pieczy zastępczej. Ustawa wprowadza tzw. asystentów rodziny, którzy mają pomagać w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, pokazywać, jak planować domowy budżet, kierować na terapię. Asystent będzie miał pod opieką maksymalnie 20 rodzin. Co ważne, pracy asystenta nie będzie można łączyć z pracą pracownika socjalnego. Rodziny w trudnej sytuacji będą też mogły liczyć na pomoc rodziny wspierającej, czyli np. sąsiadów. Wójt podpisze z nią umowę, np. na odrabianie z dzieckiem lekcji, na zapewnienie dziecku posiłku.

Ustawa wprowadza też wiele inych rozwiązań wspierających rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka. Rodzinami zajmie się koordynator pieczy zastępczej, który ma kierować na terapię, warsztaty, pomagać w rozwiązywaniu problemów, zgłaszać do ośrodków adopcyjnych dzieci z uregulowaną sytuacją prawną, pomagać usamodzielniającym się wychowankom.

Ustawa zmieni też sytuację prawną rodzin zastępczych. Obecnie rodzicom zastępczym i osobom zatrudnionym na umowę-zlecenie w rodzinnych domach dziecka umowy nie liczą się do stażu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych. Dzięki ustawie czas pracy w charakterze rodziny zastępczej zaliczy się do stażu pracowniczego. Co więcej, rodziny zastępcze będą mogły skorzystać z 30 dni przerwy w wykonywaniu obowiązków, podczas której dziećmi zajmie się rodzina pomocowa (inna rodzina zastępcza).

Ustawa wprowadza także zapis o zwiększeniu i waloryzacji świadczeń dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Największa zmiana dotyczy świadczeń na dzieci z rodzin zastępczych niespokrewnionych i z rodzinnych domów dziecka. Minimalne świadczenie zwiększy się z 658 do 1000 zł. Świadczenia będą też waloryzowane, jeżeli inflacja za okres od ostatniej waloryzacji przekroczy 5 procent. Co więcej, rodziny zastępcze będą mogły dostawać dodatkowe świadczenia, np. na remont mieszkania czy na wypoczynek dzieci w wieku od 6-18 lat. Waloryzowane corocznie będą również wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych.

Dzięki wsparciu udzielanemu rodzinom biologicznym i zastępczym mniej dzieci ma trafiać do domów dziecka (do 2020 roku maja mieć maksymalnie 14 wychowanków powyżej 10 roku życia. Młodsze dzieci będą mogły być umieszczane w domu dziecka w wyjątkowych przypadkach: złego stanu zdrowia lub gdy w domu dziecka znajduje się też ich rodzeństwo).

Źródło: opracowanie na podstawie materiałów zamieszczonych na stronie www.premier.gov.pl

Pon., 9 Mj. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Rafał Rudka