Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu - przyjmowanie wniosków

Wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu - przyjmowanie wniosków fotolia.pl

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż przyjmowanie wniosków na 2011 r. w ramach programu "Wczesna Pomoc Dziecku Niepełnosprawnemu" będzie trwało do 13 maja 2011 r. Wnioski należy składać do Oddziału PFRON, właściwego terytorialnie dla siedziby Wnioskodawcy. Celem strategicznym programu jest rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych (z wyłączeniem rehabilitacji medycznej).

Celami operacyjnymi programu są:

  • pomoc rodzicom (opiekunom prawnym) w procesie adaptacji do warunków życia, wynikających z faktu wychowywania dziecka niepełnosprawnego;
  • przygotowanie rodziców (opiekunów prawnych) do udziału we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka niepełnosprawnego;
  • wsparcie placówek realizujących wczesną pomoc na rzecz dzieci niepełnosprawnych.

Adresatami programu są placówki oraz jednostki prowadzące placówki,które uczestniczyły w realizowanym w latach 2005 – 2007 rządowym programie pilotażowym WWKSC, wymienione w „Wykazie Placówek zarekomendowanych do Programu Rządowego – Pilotaż 2005 – 2007 WWKSC”.

Pomoc finansowa w ramach programu udzielana jest na pokrycie kosztów uznanych za niezbędne do realizacji zadania, obejmujących: 

  • prowadzenie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych (z wyłączeniem rehabilitacji medycznej);
  • organizowanie i prowadzenie: kursów i szkoleń dla rodziców (opiekunów prawnych), grup środowiskowego wsparcia dla rodziców i opiekunów prawnych dzieci niepełnosprawnych, indywidualnych zajęć w celu nabywania i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania;
  • finansowanie zakupu materiałów i pomocy dydaktycznych do realizacji zadania;
  • finansowanie usług zlecanych wykonawcom zewnętrznym w części związanej z realizacją zadania w zakresie świadczeń rehabilitacyjnych i wynajmu taboru transportowego do przewozu uczestników;
  • eksploatację pomieszczeń służących do realizacji zadania.

Wysokość maksymalnego dofinansowania ze środków PFRON, przekazanego na realizację zadania w danym roku nie może przekroczyć kwoty stanowiącej iloczyn liczby dzieci wskazanych we wniosku – mających zostać objętych wczesną pomocą oraz 2.500 zł. Kwota dofinansowania przyznanego na pokrycie kosztów przystosowania pomieszczeń niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania (prace montażowo-konserwacyjne) i/lub zakupu sprzętu rehabilitacyjnego nie może być wyższa niż 10% maksymalnego przyznanego dofinansowania.

Więcej informacji na stronach PFRON-u

Pon., 2 Mj. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel