Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Program "Maluch" wsparcie na tworzenie miejsc w żłobkach

Program fotolia.pl

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaprezentowało Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 realizowany w latach 2011 – 2013 „Maluch”.

Celem Programu jest:

 • stworzenie warunków dla rozwoju zróżnicowanych instytucji opiekuńczo - edukacyjnych dla małych dzieci,
 • poprawa standardów funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi do 3 lat (w wyjątkowych przypadkach do 4 lat),
 • umożliwienie rodzicom i opiekunom dzieci podjęcia aktywności zawodowej,
 • wspomożenie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu instytucji opiekuńczo - edukacyjnych dla małych dzieci zgodnie z potrzebami lokalnej społeczności.

W okresie realizacji Programu (lata 2011 -2013) przewiduje się:

 • dofinansowanie powstania 277 żłobków, klubów dziecięcych;
 • dofinansowanie adaptacji 1670 żłobków, klubów dziecięcych oraz pomieszczeń dla dziennych opiekunów;
 • dofinansowanie doposażenia 2540 żłobków, klubów dziecięcych oraz pomieszczeń dla dziennych opiekunów.

Powyższe będzie skutkowało wzrostem o ok. 41 tys. liczby miejsc w instytucjach opieki nad małymi dziećmi.
Program finansowany będzie ze środków budżetu państwa będących w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej, w latach:

 • 2011 - 40 mln zł,
 • 2012 - 60 mln zł,
 • 2013 - 90 mln zł.

Adresatami Programu są jednostki samorządu terytorialnego (gminy), w których istnieje potrzeba rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 (w wyjątkowych przypadkach do lat 4) ze względu na niezaspokojone potrzeby społeczności lokalnych w zakresie dostępności miejsc w tego typu instytucjach. Preferowane będą te gminy, w których:

 • występuje znaczące zapotrzebowanie ze strony rodziców na umieszczanie dzieci w instytucji opieki nad małym dzieckiem,
 • w chwili obecnej na terenie gminy nie występuje jakakolwiek instytucja opieki nad dziećmi do lat 3,
 • liczba nowopowstałych miejsc w instytucji opieki nad małym dzieckiem będzie znacząca w relacji do liczby dzieci w wieku do 3 lat,
 • projekt zrealizowany będzie w możliwie najkrótszym okresie,
 • jest znacząca liczba dzieci w wieku do 3 lat,
 • dochody gminy w przeliczeniu na mieszkańca są niskie.

Przedmiotem dofinansowania będzie:

 • wyposażenie albo doposażenie pomieszczeń, w których sprawowana będzie opieka nad małymi dziećmi,
 • adaptacja istniejących budynków z przeznaczeniem na organizację i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad małymi dziećmi,
 • budowa lub zakup nowych budynków z przeznaczeniem na organizację i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad małymi dziećmi.

Pełna treść Programu w załączniku.

fot. www.sxc.hu

Pon., 24 St. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel