Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wsparcie dla ofiar przemocy w rodzinie

Wsparcie dla ofiar przemocy w rodzinie fotolia.pl

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opracowało projekt rozporządzenia w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, a także szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych oraz kwalifikacji osób mogących takie oddziaływania prowadzić.

Rozporządzenie ma określać:

 1. standard podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;
 2. kwalifikacje osób zatrudnionych w specjalistycznych ośrodkach wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;
 3. szczegółowe kierunki prowadzenia oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie;
 4. kwalifikacje osób prowadzących oddziaływania korekcyjno – edukacyjne.

W porównaniu do obowiązującego stanu prawnego w projekcie rozporządzenia przewidziano wymagane następujące kwalifikacje na stanowisku:

 1. psychologa - ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku psychologia i udokumentowany co najmniej 3 letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub posiadający zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin;
 2. pedagoga - ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku pedagogika o specjalności pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, pedagogika resocjalizacyjna lub studia wyższe magisterskie na jednym z kierunków: pedagogika specjalna;
 3. pracownika socjalnego posiadającego wykształcenie średnie lub wyższe uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej   i udokumentowany co najmniej 3 letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, z tym że osoby z wykształceniem średnim muszą mieć ukończoną specjalizację zawodową w zawodzie pracownik socjalny;
 4. terapeuty posiadającego udokumentowane przygotowanie do prowadzenia terapii o profilu niezbędnym w pracy z ofiarami przemocy w rodzinie;
 5. lekarza, pielęgniarki lub ratownika medycznego posiadającego wykształcenie wymagane przepisami dotyczącymi zawodów medycznych;
 6. lekarza psychiatry posiadającego specjalizację w zakresie psychiatrii;
 7. prawnika - ukończenie studiów wyższych prawniczych.

Dodatkowo w rozporządzeniu wskazano, że oddziaływania korekcyjno – edukacyjne będą mogły być prowadzone są przez osoby, które:

 1. kończyły studia wyższe magisterskie na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji;
 2. posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie;
 3. mają udokumentowany co najmniej 3 letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Pełny tekst projektu rozporządzenia jest do pobrania poniżej.

fot. www.sxc.hu

Sob., 22 St. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel