Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wydano rozporządzenie w sprawie sporządzania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

Wydano rozporządzenie w sprawie sporządzania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami fotolia.pl

W Dzienniku Ustaw pojawiło się rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie sposobu i formy sporządzania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz wzoru planu inwestycyjnego.

Wojewódzki plan gospodarki odpadami ma być sporządzany w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej. Informacje zawarte w planie przedstawia się w formie opisowej i w formie tabel, wskazując źródła danych. Rozporządzenie zawiera elementy planu, a także etapy jego tworzenia.

Jako załącznik do rozporządzenia ustalono wzór planu inwestycyjnego.

Zgodnie z ustawą o odpadach, plany gospodarki odpadami opracowuje się dla osiągnięcia celów założonych w polityce ochrony środowiska, oddzielenia tendencji wzrostu ilości wytwarzanych odpadów i ich wpływu na środowisko od tendencji wzrostu gospodarczego kraju, wdrażania hierarchii sposobów postępowania z odpadami oraz zasady samowystarczalności i bliskości, a także utworzenia i utrzymania w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji gospodarowania odpadami, spełniających wymagania ochrony środowiska.

Rozporządzenie można znaleźć w Dzienniku Ustaw pod pozycją nr 2574.

Czw., 30 Lst. 2023 0 Komentarzy
Adrian Pokrywczyński
redaktor Adrian Pokrywczyński