Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Koniec obowiązku ubezpieczania pojazdów, które przepadły na rzecz powiatów? Projekt ustawy trafił do Sejmu

Koniec obowiązku ubezpieczania pojazdów, które przepadły na rzecz powiatów? Projekt ustawy trafił do Sejmu fotolia.pl

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji skierowała do Sejmu projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych.

Generalnie projekt dotyczy zmian w 28 ustawach mających na celu likwidowanie zbędnych barier administracyjnych i prawnych, jednakże z punktu widzenia powiatów pojawia się w nim istotna nowelizacja.

Projektodawcy proponują, aby w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych dodać art. 24a w brzmieniu:

„Art. 24a. 1. Gmina, która nabyła pojazd mechaniczny na podstawie przepisu art. 50a ust. 2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz powiat, który nabył pojazd mechaniczny w drodze przepadku, o którym mowa w art. 130a ust. 10 ustawy – Prawo o ruchu drogowym nie są obowiązani do zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 4 pkt 1, tych pojazdów.

2. Postój pojazdów, o których mowa w ust. 1, musi odbywać się poza drogą publiczną, strefą zamieszkania i strefą ruchu.

3. Poszkodowany z tytułu szkód wyrządzonych przez gminę albo powiat, o których mowa w ust. 1, może dochodzić roszczeń bezpośrednio od tej gminy albo powiatu.”.

Projektowane przepisy to nic innego, tylko wyczekiwany przez powiaty koniec obowiązku ubezpieczenia pojazdów, które przepadły na ich rzecz.

Związek Powiatów Polskich od dawna postuluje konieczność zmiany przepisów w tym zakresie, bowiem samorządy niepotrzebnie ponoszą koszty ubezpieczenia tych pojazdów. Aktualny stan prawny generuje po stronie powiatów niepotrzebne koszty związane z zawieraniem umów OC, uiszczaniem opłat na rzecz EFG, a także niepotrzebnie angażuje sądy w postępowania, których można by uniknąć.

Cieszy fakt, że Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji podjęła w końcu ten temat, który był również przedmiotem stanowiska XXIX Zgromadzenia Ogólnego ZPP z 31 maja 2023 r. (link: Stanowisko ZPP w sprawie obowiązku ubezpieczania pojazdów, które przepadły na rzecz powiatów).

Aktualnie projekt ustawy został skierowany do opiniowania przez Biuro Legislacyjne Kancelarii Sejmu oraz Biuro Analiz Sejmowych.

Z projektem ustawy można zapoznać się tutaj 

Pt., 7 Lp. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak