Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Laptopy dla uczniów i bony dla nauczycieli - na jakich zasadach?

Laptopy dla uczniów i bony dla nauczycieli - na jakich zasadach? fotolia.pl

Do Sejmu 9 maja br. wniesiono projekt ustawy o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Celem projektu jest wyposażenie:

  • uczniów klas IV szkół podstawowych publicznych i niepublicznych w laptopy (co roku każdy rocznik klas IV, począwszy od roku 2023);
  • w roku 2023 nauczycieli publicznych szkół podstawowych w bony na zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego. 

Laptopy dla uczniów

Projekt zakłada, że laptopy dla uczniów minister właściwy ds. informatyzacji przekaże za pośrednictwem organów prowadzących szkołę lub placówkę. Przekazanie organom prowadzącym nastąpi na podstawie umowy, w terminie umożliwiającym ich przekazanie uczniom do 30 września danego roku. Wyjątkiem będzie rok 2023, w którym to zakłada się że laptopy zostaną przekazane organom prowadzącym najpóźniej do 31 grudnia 2023 r. Laptop zostanie przekazany uczniowi na podstawie umowy zawartej przez organ prowadzący z rodzicami ucznia i wówczas będzie stanowił własność rodziców ucznia. Alternatywnie przepisy umożliwiają zawarcie umowy użyczenia laptopa, wówczas laptop pozostanie własnością organu prowadzącego. Uczniowi będzie przysługiwał tylko jeden laptop.

Laptopy dla nauczycieli

W celu wsparcia nauczycieli zakłada się przekazanie nauczycielom bonu o wartości 2500 zł na zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego. Bon będzie ważny do 31 grudnia 2025 r. i będzie można dokonać nim płatności jednorazowo (nie będzie możliwa płatność ratalna ani wymiana bonu na gotówkę ani inne środki płatnicze czy środki wymiany). Aby nauczyciel otrzymał bon, organ prowadzący będzie składał wniosek w systemie teleinformatycznym utworzonym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji. Powstanie także lista przedsiębiorców prowadzących sprzedaż laptopów lub laptopów przeglądarkowych i lista sklepów (punktów sprzedaży), w których będą realizowane bony. 

Dodatkowo projekt przewiduje wyłączenie z opodatkowania nabycia przez rodziców uczniów laptopów oraz przez nauczycieli bonów otrzymanych w ramach wsparcia wynikającego z ustawy. 

Z pełną treścią projektu można zapoznać się tutaj.

Projekt ponieważ jest inicjatywą poselską nie był przedkładany do zaopiniowania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.  

Śr., 10 Mj. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka