Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Sejmowe komisje wysłuchały raportu NIK ws. planowania przestrzennego w Polsce

Sejmowe komisje wysłuchały raportu NIK ws. planowania przestrzennego w Polsce fotolia.pl

W czwartek, 9 marca 2023 r. sejmowe komisje: Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej rozpatrzyły informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli planowania i zagospodarowania przestrzennego w Polsce na przykładzie wybranych miast.

Kontrolą objęto lata 2019-2022 (do 31 marca). Została ona przeprowadzona w 17 urzędach gmin z terenów województw:

 • dolnośląskiego;
 • kujawsko-pomorskiego;
 • łódzkiego;
 • małopolskiego;
 • mazowieckiego;
 • podkarpackiego;
 • wielkopolskiego;
 • zachodnio-pomorskiego.

NIK stwierdził m.in., że:

 • polityka przestrzenna gmin jest prowadzona w oparciu o nieaktualne dokumenty określające zasady kształtowania przestrzeni;
 • gminy nie postrzegają studium jako podstawowego dokumentu określającego warunki kształtowania lokalnej polityki przestrzennej;
 • decyzje o sposobie zagospodarowania przestrzennego były podejmowane bez wymaganych analiz i prowadzenia bilansów pod zabudowę;
 • w skontrolowanych gminach, gdzie wskaźnik objęcia miejscowym planem wynosił jedynie od 10% do 30%, gospodarowanie przestrzenią odbywało się na podstawie decyzji o warunkach zabudowy.

Reasumując, NIK stwierdził, że funkcjonujący od 2003 r. system planowania i zagospodarowania przestrzennego nie zapewnia racjonalnego kształtowania ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przestało pełnić funkcję narzędzia kształtowania polityki przestrzennej na terenie gminy, a miejscowe plany mają niewielki wpływ na zapewnienie ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju gmin. Tym samym, decyzje o warunkach zabudowy przejęły podstawową rolę w procesie gospodarowania przestrzenią.

Izba sformułowała 5 wniosków pokontrolnych, z czego 2 skierowała do Ministra Rozwoju i Technologii.

Postulaty skierowane do MRiT dotyczyły zwiększenia roli studium lub dokumentu, który go zastąpi poprzez nadanie mu rangi aktu prawa miejscowego, a także ograniczenia w czasie obowiązywania istniejących dokumentów planistycznych, opracowanych na podstawie dotychczasowych przepisów, poprzez wskazanie terminu, do którego muszą być one dostosowane do nowych rozwiązań ustawowych bądź zastąpione nowymi dokumentami.

W kontekście omawianego raportu, warto przypomnieć, że 7 marca br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Z założeniami projektowanej nowelizacji można zapoznać się tutaj 

Z retransmisją posiedzenia można zapoznać się tutaj 

Czw., 9 Mrz. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak