Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Opłata ewidencyjna na Fundusz CEPiK – Ministerstwo Cyfryzacji prezentuje projekt rozporządzenia

Opłata ewidencyjna na Fundusz CEPiK – Ministerstwo Cyfryzacji prezentuje projekt rozporządzenia fotolia.pl

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji udostępniony został projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (WPL MC poz. 190).

Projektowane rozporządzenie jest konsekwencją tzw. „pakietu deregulacyjnego dla kierowców” wprowadzonego ustawą z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1517). Ustawa ta eliminuje z dniem 4 września 2022 r. karty pojazdu i nalepki kontrolne, a w konsekwencji uchylane są przepisy o pobieraniu opłaty ewidencyjnej za ich wydanie.

Konieczność wydania nowego rozporządzenia podyktowana jest utratą mocy obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 2 kwietnia 2022 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z poz. 738).

W projektowanym akcie wysokość opłaty za wydanie karty kwalifikacji kierowcy określono na kwotę 0,50 zł. Ta sama kwota jest obecnie pobierana za wydanie prawa jazdy. Określając wysokość opłaty projektodawcy wzięli pod uwagę również zakres danych, który w efekcie wykonania tej czynności będzie przekazywany do centralnej ewidencji pojazdów, gromadzony w tej ewidencji i udostępniany uprawnionym podmiotom.

W treści projektu oraz z załącznika do rozporządzenia, określającego wzór sprawozdania z opłat ewidencyjnych pobranych i przekazanych lub uiszczonych ma rachunek Funduszu, usunięto przepisy odnoszące się do kart pojazdu i nalepek kontrolnych. Dostosowano również w tym zakresie załącznik do rozporządzenia, uwzględniając zmiany w części A tego załącznika.

Usunięty został przepis stanowiący, że art. 15a ust. 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami stosuje się z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie karty kwalifikacji kierowcy, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. Komunikat ten został wydany przez Ministra Infrastruktury w dniu 5 kwietnia 2022 r. i ogłoszony w Dzienniku Ustaw pod poz. 769.

Projektowana regulacja spowoduje zmniejszenie dochodów z tytułu opłat ewidencyjnych pobieranych przez organy rejestrujące i przekazywanych na rachunek Funduszu CEPiK. Projektodawcy szacują, że roczny spadek dochodów z tytułu niewydawania kart pojazdu szacuje się na kwotę 0,54 mln zł a z tytułu niewydawania nalepek kontrolnych 1,47 mln zł. Przewidywany roczny spadek dochodów wyniesie ok. 2,01 mln zł.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 4 września 2022 r. 

Z treścią projektu rozporządzenia można zapoznać się tutaj.

Pt., 29 Lp. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak