Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

O wynikach kontroli NIK dotyczącej systemu wdrażania funduszy Polityki Spójności Unii Europejskiej 2021-2027

O wynikach kontroli NIK dotyczącej systemu wdrażania funduszy Polityki Spójności Unii Europejskiej 2021-2027 fotolia.pl

6 kwietnia 2022 roku w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej poświęcone rozpatrzeniu informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli systemu wdrażania funduszy Polityki Spójności Unii Europejskiej na lata 2021-2027. W imieniu Prezesa NIK raport przedstawił p.o. wicedyrektor Departamentu Administracji Publicznej Najwyższej Izby Kontroli - Dariusz Łubian. W posiedzeniu Komisji wzięli także udział przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz korporacji samorządowych.

Posiedzenie Komisji rozpoczęło się od prezentacji wyników kontroli. Kontrolą objęto 16 urzędów marszałkowskich oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Głównym celem kontroli było ustalenie, czy zostały podjęte skuteczne działania w celu opracowania wszystkich dokumentów programowych i rzetelnie przygotowano system wdrażania programów finansowanych w ramach perspektywy budżetowej UE na lata 2021–2027?

Jak wskazał na początku swojego wystąpienia dyrektor Łubian, Polsce przyznano 75 mld z Funduszu Polityki Spójności na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, to jest nieco mniej niż w poprzedniej perspektywie, ale to jest następstwo zbliżania się Polski do średniej unijnej. Nasza polska administracja, ażeby efektywniej wykorzystać te środki, powinna dobrze przygotować się do tego poprzez przygotowanie Umowy Partnerstwa, przeprowadzenie koniecznych zmian legislacyjnych czy też opracować regionalne programy operacyjne.

Z ustaleń kontroli NIK wynika, że minister właściwy ds. rozwoju regionalnego i zarządy województw podjęły niezbędne działania w zakresie przygotowania do Funduszy Polityki Spójności. Jak kontynuował dyrektor Łubian, działania te nie zostały jeszcze zakończone, ale można generalnie powiedzieć, że szły w dobrym kierunku. Wobec niestwierdzenia nieprawidłowości, nie sformułowano wniosków pokontrolnych. Jednocześnie podczas kontroli odnotowano dobre praktyki w Ministerstwie oraz w zarządach województw takie jak wykorzystanie doświadczenia z poprzedniej perspektywy poprzez zaangażowanie szerszych grup roboczych z udziałem osób z zewnątrz w przygotowanie programów. 

Pełny przebieg posiedzenia dostępny jest tutaj. Natomiast z wynikami kontroli NIK, można zapoznać się tutaj

Pt., 8 Kw. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Maciej Barmosz