Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Dzieci w domach dziecka coraz mniej

Dzieci w domach dziecka coraz mniej fotolia.pl

Na poniedziałkowym posiedzeniu Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu RP rozpatrzono informację Rady Ministrów o realizacji w roku 2019 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Najważniejsze wnioski z przedstawionej informacji są następujące: w 2019 zatrudnionych było ogółem 3 943 asystentów rodziny (wzrost o 0,4 %), ich wparciem objętych było 44 tys. rodzin z czego 7 tys. zobowiązane do pracy z asystentem przez sąd.

W 2019 r. działało 1 923 placówek wsparcia dziennego, o 101 więcej niż w roku 2018. Do placówek tych uczęszczało niemal 38 tys. dzieci.

Liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w 2019 r. wyniosła ogółem 72 450 (wzrost o 0,2% w porównaniu z rokiem 2018). Spadła liczba dzieci, które powróciły w 2019 r, do swoich rodzin naturalnych, w roku 2019 liczba ta wynosiła 3 714 dzieci (wobec 3 875 wobec 2018 r.). Do pieczy zastępczej z rodzin naturalnych w roku 2019 napłynęło 12 480 dzieci (wobec 11 810 w roku 2018).

W roku 2019 w rodzinnej pieczy zastępczej przebywało ogółem 55 458 dzieci, umieszczonych w 36 632 podmiotach. Niestety spadła liczba rodzin zastępczych o 475 w porównaniu z rokiem 2018 i liczba ta w 2019 r. wyniosła 36 164. 0 9% w porównaniu z rokiem 2018 wzrosła liczba rodzinnych domów dziecka i wyniosła 668.

Średni koszt utrzymania dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej wyniósł 1 141 zł, w rodzinie zastępczej zawodowej i w rodzinnym domu dziecka 2 284 zł, natomiast w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 5 044 zł, co oznacza wzrost kosztów we wszystkich formach pieczy.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. w Polsce działało 1 139 placówek opiekuńczo – wychowawczych (zwiększenie liczby placówek o 14 w porównywaniu z 2018). Na dzień 31 grudnia 2019 r. w placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej przebywało łącznie 16 992 dzieci. W porównaniu z rokiem 2018 było to o 59 dzieci mniej. Liczba pełnoletnich wychowanków w instytucjonalnej pieczy zastępczej w wieku 18-24 lata wyniosła 2 101 osób. W placówkach tych przebywało 77 małoletnich matek.

W pierwszej połowie 2019 r. do adopcji trafiło łącznie 1 329 dzieci, z czego 11 dzieci trafiło do adopcji zagranicznej, a 181 adopcji odbyło się na podstawie zgody blankietowej.

Senatorowie obecni na posiedzeniu zwracali uwagę na konieczność zwiększenia udziału Budżetu Państwa w wydatkach na realizację ustawy. Podkreślali, że jeżeli zwiększa się zakres obowiązków jst to należałoby także zwiększyć dochody samorządów, bo inaczej może to się skończyć dla nich katastrofą. Poruszono także problem dorosłych opuszczających pieczę, którym wielokrotnie nie jest udzielana adekwatna pomoc. Należy pomóc takim dzieciom w znalezieniu mieszkania w godnym standardzie i pomóc przynajmniej początkowo w jego utrzymaniu.

Obecni na posiedzeniu przedstawiciele MRPiPS zwracali uwagę, że planowane są pewne zmiany ustawy w zakresie dorosłych opuszczających pieczę.

Czw., 15 Prn. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek