Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Lasy doświadczalne uczelni wyższych nie dla starostów?

Lasy doświadczalne uczelni wyższych nie dla starostów? fotolia.pl

Lasy doświadczalne uczelni wyższych (pozostające przed dniem 1 września 2005 r. w użytkowaniu wieczystym uczelni publicznej) nie są własnością Skarbu Państwa, a tym samym gospodarkę leśną w tych lasach nadzoruje starosta na podstawie uproszczonego planu urządzenia lasu (art. 5 ust. 1 pkt 2 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach - Dz. U. z 2015 r. poz. 2100).

 

Zgodnie bowiem z art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1 ww. ustawy o lasach minister właściwy do spraw środowiska sprawuje nadzór nad gospodarką leśną i zatwierdza plan urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność Skarbu Państwa. Przywołane przepisy w sposób jednoznaczny określają zakres uprawnień przysługujących Ministrowi Środowiska i za niedopuszczalne należy uznać stosowanie wyjątków, wykraczających poza wskazane ramy normy kompetencyjnej. Tym samym na podstawie obowiązujących przepisów należy stwierdzić, że w obowiązującym porządku prawnym Minister Środowiska nie jest właściwy do nadzorowania gospodarki leśnej w przedmiotowych lasach doświadczalnych.

Jak czytamy w interpelacji szczególne funkcje lasów należących  do uczelni wyższych oraz struktura organizacyjna zarządzających nimi zakładów doświadczalnych stanowią o specyfice prowadzonej tam gospodarki leśnej. Wobec powyższego podczas prac nad nowelizacją ustawy o lasach zostanie rozważona możliwość dokonania ewentualnej zmiany zasad nadzoru i planowania gospodarki leśnej w lasach należących do uczelni wyższych.

Czw., 21 Kw. 2016 0 Komentarzy Dodane przez: Marcin Maksymiuk