Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Biblioteki a ponowne udostępnianie informacji sektora publicznego

Biblioteki a ponowne udostępnianie informacji sektora publicznego fotolia.pl

Dnia 3 września na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego. Obecnie projekt jest na etapie uzgodnień międzyresortowych. Po zredagowaniu ostatecznego brzmienia, na najbliższym posiedzeniu zajmie się nim Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Autorem projektu jest Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Rozwiązania zaproponowane w ustawie stanowią implementację dyrektywy 2013/37/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 roku, zmieniającej dyrektywę 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 roku w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 175/1).

Przedmiot ustawy

Ustawa określa przede wszystkim:

- zasady i tryb udostępniania lub przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania,

- podmioty, które udostępniają lub przekazują te informacje,

- warunki ponownego wykorzystywania,

- opłaty za ponowne wykorzystywanie.

Wprowadzono dwie podstawowe definicje: „informacji sektora publicznego” i „ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego”. Zgodnie z brzmieniem projektu, informacja sektora publicznego oznacza jakąkolwiek treść lub jej część niezależnie od sposobu utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej) będącą w posiadaniu podmiotów, które udostępniają lub przekazują w celu ponownego wykorzystywania. Natomiast przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż pierwotny publiczny cel, dla których zostały wytworzone.

Poszerzenie katalogu podmiotów zobowiązanych

Projektodawca uwzględnił podstawową zmianę dyrektywy 2003/98/WE, którą jest rozszerzenie jej zakresu podmiotowego o biblioteki, muzea i archiwa, bowiem treści będące w posiadaniu tych podmiotów do tej pory, na gruncie dyrektywy 2003/98/WE, podlegały wyłączeniu z ponownego wykorzystywania. Poszerzono zatem zakres podmiotowy o archiwa oraz muzea, a także biblioteki naukowe i publiczne. Do zakresu podmiotowego nie zaliczono m.in. bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

Projekt ustawy nie określa własnych zasad dostępu do informacji. Dostęp do informacji publicznej jest realizowany m.ni. na zasadach określonych w ustawy o dostępie do informacji publicznej. Dostęp ten nie oznacza automatycznego prawa do ponownego wykorzystywania, poza wyjątkami określonymi w projekcie (np. BIP). W celu wyeliminowania wątpliwości zastosowano zasadę, że ponowne wykorzystywanie nie narusza prawa dostępu do informacji publicznej ani wolności jej rozpowszechniania oraz innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Źródło: RCL

Śr., 2 Wrz. 2015 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka