Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Kąpieliska pod specjalnym nadzorem

Kąpieliska pod specjalnym nadzorem fotolia.pl
Do konsultacji trafił projekt nowych regulacji dotyczących prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli, regulowanych w drodze rozporządzenia Ministra Zdrowia. Proponowane zmiany dotyczą implementacji przez Polskę dyrektywy 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącą wspomnianej tematyki, została ona transportowana do polskiego ustawodawstwa, poprzez zmianę ustawy prawo wodne oraz trzema aktami wykonawczymi.
 
Zmiana wspomnianego rozporządzenia, nakłada obowiązek niezwłocznego upowszechniania informacji o klasyfikacji wody w kąpielisku i zakazie kąpieli, poprzez odpowiednie oznakowanie kąpieliska. Powinno ono obejmować czytelny symbol graficzny i być należycie umiejscowione w wyznaczonej strefie, ma to na celu lepszą ochronę interesów osób korzystających z kąpielisk. Wspomniane symbole informujące o zakazie kąpieli i klasyfikacji wody w kąpielisku. Ich kolorystyka oraz rozmiary, zostały wprowadzone do załącznika projektu nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli.
 
Proponowane zmiany dotyczą również oceny przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, prawidłowości oznakowania kąpieliska przez organizatora. 
 
Ministerstwo zaproponowało również zmianę, w zakresie poboru próbek wody, które to powinno odbywać się z jednego stałego punktu na kąpielisku lub miejscu do tego wykorzystywanym. Miejscem tym powinien być obszar z którego korzysta największa ilość osób, bądź obszar w którym przewidywana jest największa ilość osób korzystających. 
 
Podsumowując rozporządzenie może korzystnie wpłynąć na szybkość przekazywani pełnej informacji o stanie wody, co w perspektywie może przyczynić się do lepszej ochrony społeczeństwa przed zagrożeniami biologicznymi istniejącymi w środowisku wodnym.
Czw., 26 Lt. 2015 0 Komentarzy Dodane przez: Marcin Maksymiuk