Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

W tym tygodniu w parlamencie. Samorządy na tapecie

W bieżącym tygodniu, w dniach 12-14 marca, odbędzie się 63. posiedzenie Sejmu. W porządku zaplanowanych komisji sejmowych i senackich znalazły się temty samorządoe. Także komisje senackie zajmą się sprawami samorządu.

Środa, 12 marca

Kolejne podejście do nowelizacji prawa zamówień publicznych. Tego dnia zbierze się podkomisja nadzwyczajna (Komisji Gospodarki) do rozpatrzenia kilku projektów (poselskich, senackich i rządowych) dotyczących zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych:  (druki nr 1076, 1226, 1335, 1653, 1082, 1179, 1638).

Funkcjonowanie klubów i związków sportowych

Tematem, który może zainteresuje samorządowców zajmie się podkomisja nadzwyczajna (Komisji Kultury Fizycznej i Sportu) do przygotowania projektu ustawy o zmianie ustawy o sporcie. Dyskusja ma dotyczyć zmian przepisów dotyczących funkcjonowania klubów i związków sportowych. Do prygotowanego projektu ustawy o zmianie ustawy o sporcie uwagi przygotował Związek Powiatów Polskich. W projekcie brak jest wskazania źródła finansowania wprowadzanych zmian przez jednostki samorządu terytorialnego. Projekt przewiduje m.in. nałożenie na samorządy obowiązku nieodpłatnego udostępniania obiektów sportowych na rzecz osób prawnych oraz osób fizycznych prowadzących kluby sportowe biorących udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polskie związki sportowe i prowadzących zorganizowane zajęcia sportowe w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży (na przeprowadzenie zajęć treningowych, zawodów, zajęć z zakresu upowszechniania i popularyzacji sportu wśród dzieci i młodzieży). Podobny obowiązek projekt nakłada na szkoły publiczne - nieodpłatne udostępniania obiektów sportowych pozostających we władaniu tych szkół na potrzeby organizacji zajęć pozalekcyjnych dla dzieci, prowadzonych przez trenerów lub instruktorów oraz organizacji przez kluby sportowe zrzeszające w szczególności uczniów szkoły zajęć treningowych oraz zawodów sportowych. Jest to nowe zadanie nakładane na JST bez zapewnienia odpowiednich środków finansowych na jego realizację. 

Łatwiejsza komunalizacja spółek

Komisja Skarbu Państwa zbierze się, by przeprowadzić pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (druk 1929).  Projekt wpłynął do sejmu w listopadzie ub. roku. Wcześniej został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. Celem ustawy jest rozszerzenie możliwości dokonywania bezpłatnego przekazywania na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (lub ich związków) akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa spółek, które powstały w innym trybie niż komercjalizacja lub na podstawie innych ustaw. Rząd przewiduje, że ok. 12 spółek może przejść w ręce samorządu. Jak czytamy w uzasadnieniu, Biorąc pod uwagę zwiększające się znaczenie samorządu terytorialnego w życiu publicznym, celowe jest szersze jego włączenie również w proces komunalizacji spółek Skarbu Państwa, które nie powstały w trybie komercjalizacji. Niektóre spośród spółek z uwagi na swój profil działania (np. zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności) nie mogą kierować się wyłącznie optymalizacją zysków, dlatego ich pełna prywatyzacja, z uwagi na interes społeczny, jest niecelowa. Spółki takie mogą jednak wykonywać swoje zadania znacznie efektywniej, jeśli będą nadzorowane przez lokalny samorząd terytorialny. Spółka, na którą bezpośredni wpływ mają miejscowe władze samorządu, będzie się cieszyć znacznie większym zaufaniem lokalnej społeczności i służyć będzie jej potrzebom oraz oczekiwaniom – dlatego też komunalizacja jest procesem ze wszech miar korzystnym i celowym. Ponadto w branżach powiązanych ściśle z zadaniami samorządowymi kształtowanie lokalnych uwarunkowań prawnych należy do jednostek samorządu terytorialnego. Uwzględnienie istnienia podmiotów wewnętrznych przy tworzeniu prawa lokalnego pozwoli nadać mu taki kształt, który z jednej strony umożliwi tym spółkom trwałe funkcjonowanie na rynku, zaś lokalnym społecznościom zapewni stabilny poziom usług o charakterze komunalnym. Przykładem może być tu rozwiązanie zawarte w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym, które przewiduje realizację zadań samorządów z zakresu komunikacji przez zlecanie ich podmiotom wewnętrznym.

Senacka Komisja Rodziny i Polityki Społecznej wysłucha informację Ministra Pracy i Polityki Społecznej o niewydanych jeszcze aktach wykonawczych do ustaw z zakresu polityki społecznej.

Wraca, zawieszona jakiś czas temu, dyskusja o funkcjonowaniu Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Komisja Zdrowia ponownie rozpatrzy informację resortu zdrowia na temat. Poprzednie posiedzenie komisji w tej sprawie, w grudniu, zakończyło się właściwie niczym, jeśli nie brać od uwagę emocjonalnej dyskusji i komentarzy posłów, iż przedstawiciele ministerstwa przybyli na posiedzenie nieprzygotowani lub nie skłonni do przedstawienia koncepcji dalszego funkcjonowania inspekcji. Zobaczymy, jak będzie tym razem.

Zmiana przepisów o kierowcach. Podkomisja nadzwyczajna (Komisji Infrastruktury) do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druk 1957) rozpatrzy projekt, który wpłynął od komisji pod obrady sejmu w październiku ub. roku.

Czy osoby wspierające  nauczyciela, to na pewno nie nauczyciele? Komisje Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej rozpatrzą sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk 2132). O posiedzeniu podkomisji piszemy tutaj ….

Czwartek, 13 marca

Starosta przyjmie znalezione rzeczy nadal bez pieniędzy na to. Komisja nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach zaopiniuje dla Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej rządowy projekt ustawy o rzeczach znalezionych oraz zmianie niektórych innych ustaw (druk 2064). Założenia do tej ustawy opracowane zostały przez resort sprawiedliwości dwa lata temu. Projekt wpłynął 9 stycznia br. i na pierwszym czytaniu skierowany został do komisji. Jedynie zdanie jakie odnosi się do kosztów dla JST trudno za takowe uznać, brzmi bowiem "Zadania w zakresie postępowania z rzeczami znalezionymi będą wykonywane w ramach środków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego, a nie Skarbu Państwa."

Prace nad nowelizacją przepisów budowlanych oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego. Na czwartkowym posiedzeniu poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (druk 758) rozpatrywać będzie powołana do tego nadzwyczajna podkomisja (Komisji Infrastruktury i Komisji Samorządu Terytorialnego). Projekt ma swój początek jeszcze w 2012 r. Prace nad nim zostały wznowione w styczniu br.

Nowelizacja postępowania przed sądami administracyjnymi. Podkomisja nadzwyczajna (Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka) rozpatrzy przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (druk 1633) . Projekt wniesiony został w lipcu ub. roku. Po pierwszym czytaniu na posiedzeniu plenarnym skierowano go do komisji. W styczniu wpłynęło stanowisko rządu.

Komisja Infrastruktury oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej rozpatrzenie informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli planowania i realizacji inwestycji na terenach zagrożonych powodzią.

Źródło: sejm.gov.pl, senat.gov.pl

Sob., 8 Mrz. 2014 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża