Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zmiana rozporządzenia w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli

Zmiana rozporządzenia w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli fotolia.pl

 Do połowy czerwca potrwają konsultacje społeczne projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

W związku z koniecznością określenia wzoru świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego jako dokumentu publicznego kategorii trzeciej Minister Edukacji jest zobligowany do przygotowania nowego wzoru świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego, spełniającego wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych. W związku z tym w projekcie rozporządzenia określono nowy wzór świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego (załącznik nr 1 do projektu rozporządzenia – w miejsce dotychczasowego załącznika do nowelizowanego rozporządzenia) i jednocześnie w załączniku nr 2 do projektu rozporządzenia nowelizującego (dodanie nowego załącznika nr 2 do rozporządzenia nowelizowanego) określono informacje ogólne dotyczące wydawania świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego oraz opis zabezpieczeń tego świadectwa przed fałszerstwem.

Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych, przewidującym obowiązek ewidencjonowania dokumentów publicznych będących drukami ścisłego zarachowania oraz blankietów tych dokumentów, w § 21 w ust. 5 nowelizowanego planuje się dodanie pkt 1a nakładający na placówki doskonalenia nauczycieli obowiązek prowadzenia rejestru blankietów świadectw ukończenia kursu kwalifikacyjnego. 

Ponadto w związku z uchyleniem przepisów dotyczących funkcji opiekuna stażu dla nauczyciela stażysty i wprowadzeniem funkcji mentora dla nauczyciela początkującego, w przepisach nowelizowanego rozporządzenia w projekcie zaproponowano stosowne zmiany.

Natomiast w związku z uchyleniem w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego przepisów dotyczących ewaluacji jako jednej z form nadzoru pedagogicznego, Ministerstwo planuje wprowadzić przepis obligujący publiczne placówki doskonalenia nauczycieli do wspierania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie wymagań stawianych wobec szkół i placówek, rezygnując jednocześnie z odniesienia do badania spełniania tych wymagań w procesie ewaluacji zewnętrznej.

Z projektem można zapoznać się tutaj 

Źródło: rcl.gov.pl

 

 

Sob., 8 Czrw. 2024 0 Komentarzy
Bernadeta Skóbel
Redaktor Bernadeta Skóbel