Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Nowa kategoria kwalifikacji sektorowych - nowelizacja rozporządzenia

Nowa kategoria kwalifikacji sektorowych - nowelizacja rozporządzenia fotolia.pl

Do zaopiniowania w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego skierowano projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie regulaminu pracy komisji do oceny wniosków o wpis na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości, wzoru umowy z podmiotem, któremu powierzono funkcję zewnętrznego zapewniania jakości, oraz sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia z tytułu tej umowy.

Nowelizacja rozporządzenia jest związana z wprowadzeniem do ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji przez art. 9 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 30 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2005) nowej kategorii kwalifikacji sektorowych – kwalifikacji o charakterze zawodowym nieuregulowanych odrębnymi przepisami, odpowiadających na potrzeby danej branży lub sektora i uwzględniających ich specyfikę, nadawanych przez podmioty prowadzące działalność statutową w obszarze danej branży lub sektora, którym zostało nadane uprawnienie do certyfikowania danej kwalifikacji sektorowej na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o ZSK, dla których dokumentem potwierdzającym nadanie kwalifikacji jest certyfikat kwalifikacji sektorowej.

Nadawanie tych kwalifikacji zostanie objęte zewnętrznym zapewnianiem jakości na takich samych zasadach, jak nadawanie dotychczasowych kwalifikacji rynkowych.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2024 r., tj. w tym samym terminie, w którym zgodnie z art. 38 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw, wejdą w życie zmiany w ustawie o ZSK.

Pełna treść projektu dostępna jest tutaj 

Śr., 22 Lst. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka