Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Listopadowy Zespół Administracji

Listopadowy Zespół Administracji fotolia.pl

14 listopada br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Podczas posiedzenia pochylono się nad siedmioma projektami.

Pierwsze dwa projekty tj. projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu oraz projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu, rozpatrzono łącznie z uwagi na ich zbieżny merytorycznie zakres (różnią się one jedynie grupą zawodową, do której są skierowane). Do projektów tych, uwagi zgłosił ZPP, wskazując, że w ocenie skutków regulacji, projektodawca nie obliczył kosztów, jakie będą musiały ponieść samorządy w przypadku zmian w wysokości kwot określonych w rozporządzeniach. Chodzi o koszty związane z nieopłaconą pomocą prawną z urzędu w przypadku spraw, gdzie stroną jest straż miejska/gminna. W odpowiedzi Ministerstwo Sprawiedliwości, wskazało, że w roku 2017 była to kwota 10 000 zł/15 000 zł w skali kraju. Z uwagi na fakt, że OSR do projektów nie został sporządzony prawidłowo i wymaga uzupełnienia, odstąpiono od opiniowana projektów, do czasu aż braki zostaną uzupełnione.

Następnie Zespół zaopiniował pozytywnie pięć następujących projektów:

  1. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych
  2. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej
  3. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania tytułu wykonawczego i innych dokumentów do organu egzekucyjnego
  4. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie adnotacji w sprawie zbiegu egzekucji oraz dokonywania doręczeń przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej pomiędzy organami egzekucyjnymi oraz pomiędzy organem egzekucyjnym a komornikiem sądowym
  5. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wniosku o ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej
Czw., 16 Lst. 2023 0 Komentarzy
Patrycja Grebla-Tarasek
Redaktor Patrycja Grebla-Tarasek