Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Certyfikacja wykonawców zamówień publicznych - uwagi Związku Powiatów Polskich do projektu ustawy

Certyfikacja wykonawców zamówień publicznych - uwagi Związku Powiatów Polskich do projektu ustawy fotolia.pl

Związek Powiatów Polskich przedstawił uwagi do projektu ustawy o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Projekt, przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, ma wprowadzić małą rewolucję w systemie zamówień publicznych. Jego głównym założeniem jest bowiem wprowadzenie systemu certyfikacji wykonawców. Certyfikaty będą mogły zastępować podmiotowe środki dowodowe, a więc dokumentację, która w szeroko pojętych procedurach przetargowych, wskazywała na możliwość udziału w postępowaniu lub spełniania warunków selekcji. Projekt ma wdrożyć przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych.

Certyfikaty mają potwierdzać:

  1. brak istnienia podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-5, ust. 2 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1-5 i 7-10 Prawa zamówień publicznych ‒ będzie to tzw. „certyfikacja niepodlegania wykluczeniu”;
  2. zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, służących do wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 Prawa zamówień publicznych ‒ określana jako „certyfikacja zdolności wykonawcy”.

Certyfikaty będą wystawiać akredytowane podmioty na okres trzech lat. Uzyskanie certyfikatu i posługiwanie się nim w przetargach przez przedsiębiorców nie będzie obowiązkowe, ale znacząco może skrócić analizę przedkładanej przez oferentów dokumentacji.

Ministerstwo rozesłało projekt ustawy z prośbą o opinię. Skorzystał z tego Związek Powiatów Polskich, który przedstawił szereg uwag i poprosił o wyjaśnienie niektórych wątpliwości. Wśród nich można wyróżnić:

  • używanie terminu „certyfikat” w systemie zamówień publicznych po wprowadzonych zmianach;
  • kwestię zbyt długiego czasu ważności certyfikatu wobec zmiennej sytuacji gospodarczej;
  • problematyczność określania zdolności wykonawców wobec specyfikacji poszczególnych zamówień;
  • niejasność regulacji w zakresie posługiwania się przez wykonawców nieważnym lub zawieszonym certyfikatem;
  • kwestie opłat za certyfikację;
  • technikaliów funkcjonowania przyszłej Bazy Danych o Certyfikatach Wykonawców Zamówień Publicznych.

Zestawienie uwag i pytań Związku Powiatów Polskich można zobaczyć TUTAJ.

Komentarz autora artykułu: Wątpliwe, by projektem tego kalibru zajął się obecny parlament, jednak kierunek zmian, nastawiony na przyspieszenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, wskazuje, że prawdopodobnie w jakiś sposób projekt, nawet w niewiele zmienionej formule, pojawi się w pracach przyszłego rządu. Powinny się nim zainteresować przede wszystkim jednostki, które zlecają inwestycje w zakresie robót budowlanych, gdyż certyfikacja na pewno będzie budzić szczególne zainteresowanie wśród podmiotów z tej branży.

Pt., 25 Sp. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Adrian Pokrywczyński