Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zwalczanie deprywacji materialnej - projekt rozporządzenia

Zwalczanie deprywacji materialnej - projekt rozporządzenia fotolia.pl

Deprywacja materialna według definicji GUS jest brakiem możliwości zaspokojenia potrzeb uznanych w warunkach europejskich za podstawowe, ze względu na problemy finansowe. W latach 2014-2020 deprywację materialną zwalczano za pomocą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Zastąpił go Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027, który obowiązuje aktualnie. Upoważnienie ustawowe dotyczące funkcjonowania owego Programu zawarte jest w art. 134u ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej.

W ramach KWRiST do zaopiniowania wpłynęło Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wypłat w ramach Programu dotyczącego zwalczania deprywacji materialnej. Będzie ono określać szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wypłat w ramach aktualnie obowiązującego funduszu.

Krajowy Ośrodek jako instytucja pośrednicząca w systemie zarządzania Programem jest jednostką odpowiedzialną za realizację wypłat dla beneficjentów-organizacji partnerskich z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania, z tytułu środków towarzyszących oraz z tytułu kosztów dystrybucji żywności darowizn.

Dwie formy realizacji wypłat

Na podstawie porozumienia o powierzeniu zadań instytucji pośredniczącej przez instytucję zarządzającą, Krajowy Ośrodek zawiera i rozlicza umowy o dofinansowanie projektów z beneficjentami-organizacjami partnerskimi. Wypłaty będą realizowane w tzw. trybie łączonym obejmującym wypłatę zaliczek i późniejsze ich rozliczanie lub w trybie standardowym, w którym nie będą wypłacane zaliczki. Natomiast w stosunku do wypłat z tytułu kosztów dystrybucji żywności z darowizn, które są nowym elementem w systemie wypłat, przewiduje się wprowadzenie tylko jednego trybu wypłat – standardowego.

Uproszczona forma rozliczeń

Zastosowano także uproszczoną formę rozliczeń - na podstawie jednego, końcowego wniosku o płatność składanego przez beneficjenta-organizację partnerską na zakończenie danego podprogramu, jak również rozliczenia na podstawie zrealizowanej wartości wskaźnika produktu i jednostkowej stawki dofinasowania 1 kg żywności z darowizn dostarczonej do odbiorcy końcowego, określonej w Wytycznych Instytucji Zarządzającej na dany Podprogram. Uproszczone formy rozliczeń są zasadne ze względu na zmniejszanie obciążeń administracyjnych i usprawnienie operacji. Pozwoli to zwiększyć zdolności operacyjne i potencjał organizacji pozarządowych pozyskujących żywność od przedsiębiorców czy w ramach współpracy ze sklepami.

Czw., 29 Gr. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Gabriela Trocka