Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Nowe wzory sprawozdań finansowych w branży medycznej - nowelizacja rozporządzenia

Nowe wzory sprawozdań finansowych w branży medycznej - nowelizacja rozporządzenia fotolia.pl

1 grudnia br. w ramach prac KWRiST do zaopiniowania wpłynął projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia. Rozporządzenie jest konsekwencją nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty i przejścia finansowania niektórych zadań z budżetu państwa na NFZ. Projekt przewiduje zmianę wzorów sprawozdań finansowych.

Na etapie prac senackich znajduje się nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych ustaw (druk senacki nr 872).

W ustawie planuje się przejęcie finansowania przez NFZ:

 • świadczeń wysokospecjalistycznych,
 • leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dla osób powyżej 75. roku życia (tzw. „leki 75 plus”) oraz leków dla kobiet w ciąży (tzw. „ciąża plus”),
 • leków oraz wyrobów medycznych nabywanych w ramach programów polityki zdrowotnej ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie leczenia hemofilii i pokrewnych skaz krwotocznych oraz leczenia antyretrowirusowego osób żyjących z wirusem HIV,
 • zadań zespołów ratownictwa medycznego,
 • nabycia szczepionek wykorzystywanych do szczepień obowiązkowych w ramach programu szczepień ochronnych oraz szczepionek i innych immunologicznych produktów leczniczych stanowiących rezerwę, stosowanych w razie wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub epidemii za wyjątkiem szczepionek przeciwko COVID-19.

Dotychczas zadania te finansowane były z budżetu państwa.

Wobec tego projektowane rozporządzenie modyfikuje wzory załączników, a więc wzór rocznego planu finansowego NFZ oraz corocznego sprawozdania z wykonania tego planu. Ma się to zadziać poprzez:

 • usunięcie pozycji:
  • „A4 – dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego”,
 • dodanie następujących pozycji:
  • „B10 – koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy”,
  • „B11 – koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy”;

oraz modyfikacje pozycji: „A”, „A3”, „B”.

Dodanie poz. B10 oraz B11 pozwoli na wyodrębnienie w planie finansowym NFZ kosztów nabycia szczepionek wykorzystywanych do szczepień obowiązkowych w ramach programu szczepień ochronnych oraz szczepionek i innych immunologicznych produktów leczniczych, stanowiących rezerwę, stosowanych w razie wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub epidemii, leków oraz wyrobów medycznych, nabywanych w ramach programów polityki zdrowotnej ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie leczenia hemofilii i pokrewnych skaz krwotocznych oraz leczenia antyretrowirusowego osób żyjących z wirusem HIV.

Konsekwencją jest też to, że rezygnuje się także z podanych sprawozdań okresowych, czyli:

 1. sprawozdania miesięcznego o kosztach świadczeń opieki zdrowotnej w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej;
 2. sprawozdania miesięcznego o przychodach i kosztach wynikających z realizacji świadczeń wysokospecjalistycznych i bezpłatnego dostępu do leków dla osób po 75. roku życia oraz kobiet w ciąży.
Czw., 8 Gr. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Gabriela Trocka