Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zmiany w podstawach programowych i ramowych planach nauczania od 1 września 2022 – projekty rozporządzeń

Zmiany w podstawach programowych i ramowych planach nauczania od 1 września 2022 – projekty rozporządzeń fotolia.pl

Do opiniowania w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego resort edukacji przekazał projekty rozporządzeń zmieniających podstawy programowe i ramowe plany nauczania.

Dokładnie chodzi o następujące nowelizacje:

  • projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej
  • projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia
  • projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

Podstawowa zmiana dotyczy wprowadzenia nowego przedmiotu czyli historia i teraźniejszość, od roku szkolnego:

  • 2022/2023 w klasie I liceum ogólnokształcącym, technikum, branżowej szkole I stopnia, a w latach następnych – w kolejnych klasach ww. szkół;
  • 2025/2026 w semestrze I klasy I branżowej szkoły II stopnia, który rozpoczyna się z dniem 1 września 2025 r. lub z dniem 1 lutego 2026 r., a w latach następnych również w kolejnych klasach i semestrach tej szkoły.

Dodatkowo zaproponowano zmianę podstawy programowej przedmiotu historia, w tym wydłużeniu narracji historycznej o okres 2004-2015 (zakres podstawowy i rozszerzony) z jednoczesną redukcją wybranych zagadnień historycznych w ramach poszczególnych epok.

W nowelizacji rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania przewidziano zmianę mającą na celu umożliwienie w branżowej szkole I stopnia, technikum i branżowej szkole II stopnia realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego w oddziale, grupie oddziałowej i grupie międzyoddziałowej. Takie rozwiązanie ma ułatwić szkołom prowadzącym kształcenie w zawodach uruchomienie tego kształcenia pomimo mniejszej liczby uczniów w danym zawodzie. Zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego mają nadal odbywać się odrębnie dla każdego zawodu. Jak wskazują projektodawcy podobne rozwiązanie jest już stosowane w branżowej szkole I stopnia w stosunku do uczniów będących młodocianymi pracownikami w tzw. „oddziałach wielozawodowych”.

Z projektami regulującymi tę materię można zapoznać się tutaj.

Sob., 25 Gr. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka