Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

ZPP skutecznie interweniuje w sprawie zapisów dotyczących restrukturyzacji szpitali w projekcie „Zdrowa przyszłość”

ZPP skutecznie interweniuje w sprawie zapisów dotyczących restrukturyzacji szpitali w projekcie „Zdrowa przyszłość” fotolia.pl

Dzięki interwencji i uwagom Związku Powiatów Polskich w projekcie uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia polityki publicznej „Zdrowa przyszłość. Ramy strategiczne rozwoju systemu ochrony zdrowia na lata 2021-2027 z perspektywą do 2030 r.” wprowadzone zostały zmiany w zakresie planowanej reformy sieci szpitali.

Związek Powiatów Polskich zgłosił do dokumentu następującą uwagę: „Z dokumentu strategicznego jakim jest „Zdrowa przyszłość” należy wykreślić szczegółowe planowane rozwiązania legislacyjne dotyczące restrukturyzacji sektora szpitalnictwa takie jak: utworzenie profesjonalnego, scentralizowanego system nadzoru poprzez powołanie Agencji Rozwoju Szpitali, której zasadniczym celem będzie zapewnienie rozwoju sektora szpitalnictwa oraz wspieranie procesów restrukturyzacji szpitali, certyfikacja umiejętności kadry zarządzającej, uporządkowanie struktury świadczeniodawców, wykorzystanie efektu skali, interwencje obejmujące wszystkie podmioty np. wymiana sprzętu, zakupy wspólne; stworzenie Centrum Usług dla szpitali”.

W uwagach wskazano, że autorzy projektu zdają się upatrywać problemów finansowych podmiotów leczniczych niemal wyłącznie w niewłaściwym zarządzaniu szpitalami. Jednocześnie zaproponowano konkretne rozwiązania prawne do wdrożenia, które budzą kontrowersje, przede wszystkim co do ich skuteczności dla osiągnięcia oczekiwanych celów. Na pewno tworzenie kolejnej centralnej Agencji rządowej nie będzie skutecznym rozwiązanie.

W całym dokumencie brakuje słowa na temat rzetelności wyceny przez NFZ kosztów udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, bowiem nie od dziś wiadomo, że niektóre ze świadczeń są znacznie niedoszacowane.

Na skutek złożonych uwag, z dokumentu zniknęły kontrowersyjne treści. W części dotyczącej konieczności restrukturyzacji szpitali zapisano tylko zarys planowanych zmian, bez wskazywania szczegółowych rozwiązań, które będą służyły celowi restrukturyzacji szpitali.

Pt., 27 Sp. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek